"Дни на отворени врати 2010" на фирма Витман Батенфелд


Посетители от над тридесет страни се отзоваха на поканата по повод „Дни на отворени врати 2010”, проведени на 28 и 29 април 2010 в Котингбрун, Австрия. Под мотото „Само най-доброто” експерти от групата „Витман” представиха, пред заинтересованите специалисти от цял свят, своите нововъведения в техниките на производство на пластмасови изделия. "Участието на хиляда  посетители, 700 от които клиенти, далеч надхвърли първоначалните очаквания за дните на отворени врати", заявиха домакините.
Успоредно с новоразработената Power  серия, структурирана в EcoPower, MacroPower и MicroPower, Витман Батенфелд представи експонати от сериите HM и Vertical. Витман Кунстщофгерете показа своите нови разработки в областта на периферната техника - роботи, мелници, сушилни, подкачващи и темпериращи устройства, дебитомери. "Откакто през 2008 „Витман” и „Батенфелд” се обединиха, постоянно и последователно се осъществява общата философия на фирмата: „Всичко от една ръка”. В „Дните на отворени врати” това беше доказано посредством 70 експоната от областите шприцтехника, автоматизация и периферни устройства", допълниха от Витман Батенфелд.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top