"Дни на отворени врати 2010" на фирма Витман Батенфелд


Посетители от над тридесет страни се отзоваха на поканата по повод „Дни на отворени врати 2010”, проведени на 28 и 29 април 2010 в Котингбрун, Австрия. Под мотото „Само най-доброто” експерти от групата „Витман” представиха, пред заинтересованите специалисти от цял свят, своите нововъведения в техниките на производство на пластмасови изделия. "Участието на хиляда  посетители, 700 от които клиенти, далеч надхвърли първоначалните очаквания за дните на отворени врати", заявиха домакините.
Успоредно с новоразработената Power  серия, структурирана в EcoPower, MacroPower и MicroPower, Витман Батенфелд представи експонати от сериите HM и Vertical. Витман Кунстщофгерете показа своите нови разработки в областта на периферната техника - роботи, мелници, сушилни, подкачващи и темпериращи устройства, дебитомери. "Откакто през 2008 „Витман” и „Батенфелд” се обединиха, постоянно и последователно се осъществява общата философия на фирмата: „Всичко от една ръка”. В „Дните на отворени врати” това беше доказано посредством 70 експоната от областите шприцтехника, автоматизация и периферни устройства", допълниха от Витман Батенфелд.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top