"Дни на отворени врати 2010" на фирма Витман Батенфелд


Посетители от над тридесет страни се отзоваха на поканата по повод „Дни на отворени врати 2010”, проведени на 28 и 29 април 2010 в Котингбрун, Австрия. Под мотото „Само най-доброто” експерти от групата „Витман” представиха, пред заинтересованите специалисти от цял свят, своите нововъведения в техниките на производство на пластмасови изделия. "Участието на хиляда  посетители, 700 от които клиенти, далеч надхвърли първоначалните очаквания за дните на отворени врати", заявиха домакините.
Успоредно с новоразработената Power  серия, структурирана в EcoPower, MacroPower и MicroPower, Витман Батенфелд представи експонати от сериите HM и Vertical. Витман Кунстщофгерете показа своите нови разработки в областта на периферната техника - роботи, мелници, сушилни, подкачващи и темпериращи устройства, дебитомери. "Откакто през 2008 „Витман” и „Батенфелд” се обединиха, постоянно и последователно се осъществява общата философия на фирмата: „Всичко от една ръка”. В „Дните на отворени врати” това беше доказано посредством 70 експоната от областите шприцтехника, автоматизация и периферни устройства", допълниха от Витман Батенфелд.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top