72 български компании отличени с наградата True Leaders


За втора поредна година ICAP Bulgaria раздаде наградите True Leaders по време на официална церемония, която се проведе на 3 декември 2014 г. в София. На събитието присъстваха повече от 250 мениджъри от българския бизнес, както и председатели на търговски камари и държавни организации.

 Призът получиха всички компании, които отговорят едновременно на измерими и обективни критерии, без да се взима под внимание мнението на жури или резултати от гласуване. Наградените компании са сред 300-те най-печеливши според финансовия показател EBITDA за 2013 г. Те са увеличили броя на персонала си спрямо предишна финансова година (2013 спрямо 2012) и са с висока кредитна оценка (ICAP Credit Score от B2 до A1), както и лидери в сектора, в който развиват своята дейност.


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top