72 български компании отличени с наградата True Leaders


За втора поредна година ICAP Bulgaria раздаде наградите True Leaders по време на официална церемония, която се проведе на 3 декември 2014 г. в София. На събитието присъстваха повече от 250 мениджъри от българския бизнес, както и председатели на търговски камари и държавни организации.

 Призът получиха всички компании, които отговорят едновременно на измерими и обективни критерии, без да се взима под внимание мнението на жури или резултати от гласуване. Наградените компании са сред 300-те най-печеливши според финансовия показател EBITDA за 2013 г. Те са увеличили броя на персонала си спрямо предишна финансова година (2013 спрямо 2012) и са с висока кредитна оценка (ICAP Credit Score от B2 до A1), както и лидери в сектора, в който развиват своята дейност.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top