72 български компании отличени с наградата True Leaders


За втора поредна година ICAP Bulgaria раздаде наградите True Leaders по време на официална церемония, която се проведе на 3 декември 2014 г. в София. На събитието присъстваха повече от 250 мениджъри от българския бизнес, както и председатели на търговски камари и държавни организации.

 Призът получиха всички компании, които отговорят едновременно на измерими и обективни критерии, без да се взима под внимание мнението на жури или резултати от гласуване. Наградените компании са сред 300-те най-печеливши според финансовия показател EBITDA за 2013 г. Те са увеличили броя на персонала си спрямо предишна финансова година (2013 спрямо 2012) и са с висока кредитна оценка (ICAP Credit Score от B2 до A1), както и лидери в сектора, в който развиват своята дейност.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top