АББ България дари техническо оборудване на университети


АББ България предостави безвъзмездно четири стенда на технически университети в София, Варна и Русе, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от АББ България. Инициативата е част от програмата "Freelance for Education", разработена от направлението ABB Process Automation, която има за цел да предоставя набор от приложения и оборудване за обучение на технически кадри в областта на индустриалната автоматизация.
"Предоставеното оборудване включва симулационен пакет с контролер AC800F с Profibus комуникация, изнесени входно-изходни модули S900 за взривоопасна среда, лабораторна установка Oslo за управление на температура и ниво в котел. Другите стендове включват контролер AC700 с входно-изходни модули S700 и допълнителни аксесоари за симулиране работата на помпа и управление по температура", поясниха от АББ България. На преподавателите са предоставени още Teachware DVD с теоретична и практическа разработка на лабораторни упражнения с индустриална насоченост и демо дискове с видеоматериали, технически данни и инсталационен софтуер за системата Freelance. Стойността на техниката е приблизително 30 000 лева, заявиха от АББ България.
Стендовете ще бъдат на разположение на студентите от факултет Автоматика в ТУ-София, факултет Изчислителна техника и автоматизация в ТУ-Варна и факултет Електротехника, електроника и автоматика в РУ Ангел Кънчев.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top