АББ България организира презентации в страната


 Наскоро АББ България бе домакин на поредица от продуктови презентации в градовете София, Варна, Сливен, Стара Загора и Бургас, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. На презентациите присъстваха дистрибутори, инженерингови партньори, проектанти, енергетици и индустриални клиенти на АББ България.

В рамките на мероприятията инж. Иво Глушков, продуктов мениджър в АББ България, запозна участниците с новата серия продукти за контрол и управление на двигатели до 18.5 kW. Акцент бе поставен върху моторните пускатели МS132, новите термични и електронни релета и новите контактори AF с електронна бобина, която работи както с AC, така и с DC управляващо напрежение.

Новата серия разединители, разединители със стопяеми предпазители и контролерите АТS021 и АТS022 бяха представени пред аудиторията от инж. Стефан Янков, мениджър Технически и офертен отдел в компанията.

В шоурума на фирма Никика 90 - дистрибутор продукти НН на АББ България за Бургас и региона, инж. Александър Велинов, продуктов мениджър в АББ България, представи темата "Защита на сгради от директно попадение на мълнии и защита на електрическите инсталации от импулсни пренапрежения". Присъстващите електропроектанти, главни енергетици, инженери по поддръжката и инженери от електроразпределителното дружество EVN се запознаха със спецификите на продуктовата серия мълниеприемници с изпреварващо действие OPR и катодните отводители от серията OVR.
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top