АББ България организира презентации в страната


 Наскоро АББ България бе домакин на поредица от продуктови презентации в градовете София, Варна, Сливен, Стара Загора и Бургас, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. На презентациите присъстваха дистрибутори, инженерингови партньори, проектанти, енергетици и индустриални клиенти на АББ България.

В рамките на мероприятията инж. Иво Глушков, продуктов мениджър в АББ България, запозна участниците с новата серия продукти за контрол и управление на двигатели до 18.5 kW. Акцент бе поставен върху моторните пускатели МS132, новите термични и електронни релета и новите контактори AF с електронна бобина, която работи както с AC, така и с DC управляващо напрежение.

Новата серия разединители, разединители със стопяеми предпазители и контролерите АТS021 и АТS022 бяха представени пред аудиторията от инж. Стефан Янков, мениджър Технически и офертен отдел в компанията.

В шоурума на фирма Никика 90 - дистрибутор продукти НН на АББ България за Бургас и региона, инж. Александър Велинов, продуктов мениджър в АББ България, представи темата "Защита на сгради от директно попадение на мълнии и защита на електрическите инсталации от импулсни пренапрежения". Присъстващите електропроектанти, главни енергетици, инженери по поддръжката и инженери от електроразпределителното дружество EVN се запознаха със спецификите на продуктовата серия мълниеприемници с изпреварващо действие OPR и катодните отводители от серията OVR.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top