АББ изгради 110/20 кВ подстанция ЕТЦ в Хермес Парк–София


Наскоро АББ финализира изграждането на нова 110/20 кВ подстанция в Хермес Парк в столицата, съобщиха за Инженеринг ревю от офиса на компанията. „Подстанцията ще доставя електрическа енергия за целия Юропиън Трейд Център и ще осигури стабилността и сигурността в електрозахранването за близо 250 000 кв.м. търговска и офисна площ. Подстанцията е свързана към две въздушни линии 110 kV, собственост на НЕК, чрез 110 kV кабел и е с два силови трансформатора, всеки с мощност 31 MVA”, заявиха от АББ.
АББ България е главен изпълнител на проекта и отговаря за проектирането, доставката на оборудването, дизайна, изграждането и въвеждането в експлоатация на подстанцията.
„Творческия модел използван при 110/20 kV ЕТЦ подстанция показва още веднъж отговорността на АББ да доставя на своите клиенти енергийноефективни и високотехнологични решения, водещи до спестяване на енергия и опазване на околната среда”, коментира Петер Симон, изпълнителен директор на АББ в България.
„Подстанцията е изградена като единична шинна система на 110 kV. На страна 110 kV е оборудвана с два PASS MO модула (всеки с два прекъсвача) – хибридно оборудване на АББ с SF6 (елегаз) изолация. Отлично предимство на тази идея е не само значително намаленото пространство в сравнение със стандартните подстанции, но също така и повишената надеждност на захранването. Контролната система на АББ позволява управлението на подстанцията без персонал и плавна интеграция в системата за сградно управление на Хермес Парк”, допълниха от АББ.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top