АББ изгради 110/20 кВ подстанция ЕТЦ в Хермес Парк–София


Наскоро АББ финализира изграждането на нова 110/20 кВ подстанция в Хермес Парк в столицата, съобщиха за Инженеринг ревю от офиса на компанията. „Подстанцията ще доставя електрическа енергия за целия Юропиън Трейд Център и ще осигури стабилността и сигурността в електрозахранването за близо 250 000 кв.м. търговска и офисна площ. Подстанцията е свързана към две въздушни линии 110 kV, собственост на НЕК, чрез 110 kV кабел и е с два силови трансформатора, всеки с мощност 31 MVA”, заявиха от АББ.
АББ България е главен изпълнител на проекта и отговаря за проектирането, доставката на оборудването, дизайна, изграждането и въвеждането в експлоатация на подстанцията.
„Творческия модел използван при 110/20 kV ЕТЦ подстанция показва още веднъж отговорността на АББ да доставя на своите клиенти енергийноефективни и високотехнологични решения, водещи до спестяване на енергия и опазване на околната среда”, коментира Петер Симон, изпълнителен директор на АББ в България.
„Подстанцията е изградена като единична шинна система на 110 kV. На страна 110 kV е оборудвана с два PASS MO модула (всеки с два прекъсвача) – хибридно оборудване на АББ с SF6 (елегаз) изолация. Отлично предимство на тази идея е не само значително намаленото пространство в сравнение със стандартните подстанции, но също така и повишената надеждност на захранването. Контролната система на АББ позволява управлението на подстанцията без персонал и плавна интеграция в системата за сградно управление на Хермес Парк”, допълниха от АББ.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top