АББ изгради 110/20 кВ подстанция ЕТЦ в Хермес Парк–София


Наскоро АББ финализира изграждането на нова 110/20 кВ подстанция в Хермес Парк в столицата, съобщиха за Инженеринг ревю от офиса на компанията. „Подстанцията ще доставя електрическа енергия за целия Юропиън Трейд Център и ще осигури стабилността и сигурността в електрозахранването за близо 250 000 кв.м. търговска и офисна площ. Подстанцията е свързана към две въздушни линии 110 kV, собственост на НЕК, чрез 110 kV кабел и е с два силови трансформатора, всеки с мощност 31 MVA”, заявиха от АББ.
АББ България е главен изпълнител на проекта и отговаря за проектирането, доставката на оборудването, дизайна, изграждането и въвеждането в експлоатация на подстанцията.
„Творческия модел използван при 110/20 kV ЕТЦ подстанция показва още веднъж отговорността на АББ да доставя на своите клиенти енергийноефективни и високотехнологични решения, водещи до спестяване на енергия и опазване на околната среда”, коментира Петер Симон, изпълнителен директор на АББ в България.
„Подстанцията е изградена като единична шинна система на 110 kV. На страна 110 kV е оборудвана с два PASS MO модула (всеки с два прекъсвача) – хибридно оборудване на АББ с SF6 (елегаз) изолация. Отлично предимство на тази идея е не само значително намаленото пространство в сравнение със стандартните подстанции, но също така и повишената надеждност на захранването. Контролната система на АББ позволява управлението на подстанцията без персонал и плавна интеграция в системата за сградно управление на Хермес Парк”, допълниха от АББ.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top