АББ разработи екологична алтернатива на SF6


АББ обяви пробив в технологиите за изработване на комплектни разпределителни уредби (КРУ) чрез екологично ефективен газ за изолация, който да замести серния хексафлуорид. "Тази алтернативна газова смес притежава подобни изолационни характеристики като тези на SF6, използван до момента в комплектните разпределителни уредби с изолация от елегаз (КРУЕ), но е способна значително да намали вредното влияние върху околната среда.

С новата смес КРУ с газова изолация (GIS) на АББ разполагат с потенциал да намалят еквивалентните на въглероден диоксид емисии с до 50% през целия жизнен цикъл на оборудването в сравнение с предшественика им със същата оценка", коментират от компанията.

Повече от десетилетие SF6 се използва масово в електрическата промишленост за диелектрична изолация и гасене на електрическа дъга. "Това е значително постижение и може да положи основите на пътя към по-екологичноефективни КРУ с газова изолация в следващите години“, сподели Бернхард Юкер, мениджър на дивизия "Системи за енергетиката“ на АББ.

Новата технология ще бъде въведена за първи път в подстанция в Орликон, Цюрих, като пилотна инсталация за швейцарската електрическа компания EWZ. В допълнение към 170-киловолтовото КРУЕ АББ ще инсталира и КРУ средно напрежение с новата газова смес.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top