АББ разработи екологична алтернатива на SF6


АББ обяви пробив в технологиите за изработване на комплектни разпределителни уредби (КРУ) чрез екологично ефективен газ за изолация, който да замести серния хексафлуорид. "Тази алтернативна газова смес притежава подобни изолационни характеристики като тези на SF6, използван до момента в комплектните разпределителни уредби с изолация от елегаз (КРУЕ), но е способна значително да намали вредното влияние върху околната среда.

С новата смес КРУ с газова изолация (GIS) на АББ разполагат с потенциал да намалят еквивалентните на въглероден диоксид емисии с до 50% през целия жизнен цикъл на оборудването в сравнение с предшественика им със същата оценка", коментират от компанията.

Повече от десетилетие SF6 се използва масово в електрическата промишленост за диелектрична изолация и гасене на електрическа дъга. "Това е значително постижение и може да положи основите на пътя към по-екологичноефективни КРУ с газова изолация в следващите години“, сподели Бернхард Юкер, мениджър на дивизия "Системи за енергетиката“ на АББ.

Новата технология ще бъде въведена за първи път в подстанция в Орликон, Цюрих, като пилотна инсталация за швейцарската електрическа компания EWZ. В допълнение към 170-киловолтовото КРУЕ АББ ще инсталира и КРУ средно напрежение с новата газова смес.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top