АББ разработи екологична алтернатива на SF6


АББ обяви пробив в технологиите за изработване на комплектни разпределителни уредби (КРУ) чрез екологично ефективен газ за изолация, който да замести серния хексафлуорид. "Тази алтернативна газова смес притежава подобни изолационни характеристики като тези на SF6, използван до момента в комплектните разпределителни уредби с изолация от елегаз (КРУЕ), но е способна значително да намали вредното влияние върху околната среда.

С новата смес КРУ с газова изолация (GIS) на АББ разполагат с потенциал да намалят еквивалентните на въглероден диоксид емисии с до 50% през целия жизнен цикъл на оборудването в сравнение с предшественика им със същата оценка", коментират от компанията.

Повече от десетилетие SF6 се използва масово в електрическата промишленост за диелектрична изолация и гасене на електрическа дъга. "Това е значително постижение и може да положи основите на пътя към по-екологичноефективни КРУ с газова изолация в следващите години“, сподели Бернхард Юкер, мениджър на дивизия "Системи за енергетиката“ на АББ.

Новата технология ще бъде въведена за първи път в подстанция в Орликон, Цюрих, като пилотна инсталация за швейцарската електрическа компания EWZ. В допълнение към 170-киловолтовото КРУЕ АББ ще инсталира и КРУ средно напрежение с новата газова смес.


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top