ABB реши 100-годишен проблем за комутация на постояннотокови ел. мрежи


ABB реши задача със 100-годишна история в електроинженерството - как ефективно да се прекъсва постоянен ток с високо напрежение. Компанията разработи първия в света силов прекъсвач за постояннотокови мрежи високо напрежение (HVDC).

Решението на ABB съчетава много бърза механика със силова електроника и ще бъде в състояние да прекъсва електрическия ток от голяма електроцентрала в рамките на 5 милисекунди. Иновацията премахва 100-годишната бариера за развитието на електропреносните мрежи с постоянен ток и ще позволи ефективна интеграция и обмен на енергия от възобновяеми източници.

Постояннотоковите мрежи ще повишат надеждността на електропреносните мрежи и капацитета на съществуващите мрежи с променлив ток. ABB обяви, че вече преговаря с енергийни оператори за съвместни пилотни проекти, основани на новата разработка.

"Постояннотоковите мрежи ще бъдат в състояние да постигнат взаимосвързаност между държави и континенти, да балансират натоварването и да подсилят съществуващите преносни мрежи с променлив ток", казва Джо Хоган, главен изпълнителен директор на ABB.

Над 70-те HVDC проекта, които компанията притежава, представляват около половината от световната инсталирана мощност и повече от 60 000 MW.

HVDC технологията се използва за да се улесни преноса на дълго разстояние на енергия от водноелектрически централи, интеграция на морски вятърни генератори, фотоволтаични паркове, както за свързване между различни ел. мрежи.

Повече за HVDC може да откриете в материала Постояннотокови електроенергийни мрежи в списание Енерджи ревю, бр. 1/2012
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top