ABB реши 100-годишен проблем за комутация на постояннотокови ел. мрежи


ABB реши задача със 100-годишна история в електроинженерството - как ефективно да се прекъсва постоянен ток с високо напрежение. Компанията разработи първия в света силов прекъсвач за постояннотокови мрежи високо напрежение (HVDC).

Решението на ABB съчетава много бърза механика със силова електроника и ще бъде в състояние да прекъсва електрическия ток от голяма електроцентрала в рамките на 5 милисекунди. Иновацията премахва 100-годишната бариера за развитието на електропреносните мрежи с постоянен ток и ще позволи ефективна интеграция и обмен на енергия от възобновяеми източници.

Постояннотоковите мрежи ще повишат надеждността на електропреносните мрежи и капацитета на съществуващите мрежи с променлив ток. ABB обяви, че вече преговаря с енергийни оператори за съвместни пилотни проекти, основани на новата разработка.

"Постояннотоковите мрежи ще бъдат в състояние да постигнат взаимосвързаност между държави и континенти, да балансират натоварването и да подсилят съществуващите преносни мрежи с променлив ток", казва Джо Хоган, главен изпълнителен директор на ABB.

Над 70-те HVDC проекта, които компанията притежава, представляват около половината от световната инсталирана мощност и повече от 60 000 MW.

HVDC технологията се използва за да се улесни преноса на дълго разстояние на енергия от водноелектрически централи, интеграция на морски вятърни генератори, фотоволтаични паркове, както за свързване между различни ел. мрежи.

Повече за HVDC може да откриете в материала Постояннотокови електроенергийни мрежи в списание Енерджи ревю, бр. 1/2012
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top