ABB реши 100-годишен проблем за комутация на постояннотокови ел. мрежи


ABB реши задача със 100-годишна история в електроинженерството - как ефективно да се прекъсва постоянен ток с високо напрежение. Компанията разработи първия в света силов прекъсвач за постояннотокови мрежи високо напрежение (HVDC).

Решението на ABB съчетава много бърза механика със силова електроника и ще бъде в състояние да прекъсва електрическия ток от голяма електроцентрала в рамките на 5 милисекунди. Иновацията премахва 100-годишната бариера за развитието на електропреносните мрежи с постоянен ток и ще позволи ефективна интеграция и обмен на енергия от възобновяеми източници.

Постояннотоковите мрежи ще повишат надеждността на електропреносните мрежи и капацитета на съществуващите мрежи с променлив ток. ABB обяви, че вече преговаря с енергийни оператори за съвместни пилотни проекти, основани на новата разработка.

"Постояннотоковите мрежи ще бъдат в състояние да постигнат взаимосвързаност между държави и континенти, да балансират натоварването и да подсилят съществуващите преносни мрежи с променлив ток", казва Джо Хоган, главен изпълнителен директор на ABB.

Над 70-те HVDC проекта, които компанията притежава, представляват около половината от световната инсталирана мощност и повече от 60 000 MW.

HVDC технологията се използва за да се улесни преноса на дълго разстояние на енергия от водноелектрически централи, интеграция на морски вятърни генератори, фотоволтаични паркове, както за свързване между различни ел. мрежи.

Повече за HVDC може да откриете в материала Постояннотокови електроенергийни мрежи в списание Енерджи ревю, бр. 1/2012
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top