ABB ще управлява 4 соларни парка на Hareon Solar в България


ABB подписа договор за експлоатация и поддръжка на 4 фотоволтаични централи в общините Плевен, Казанлък, Карлово и Силистра с обща инсталирана мощност 85 MWp, собственост на китайския производител и инвеститор Hareon Solar. "Контролен център в столицата ще следи работата на четирите централи чрез контролиране и осигуряване производителността на основното оборудване. Критичен аспект от работата на тази функция включва оптимизация на работата на централите, както и анализ, диагностика и аварийно отстраняване на неизправности и телефонна поддръжка.

Местният персонал ще получава дистанционна помощ при локализирането на проблемите от операторите в контролния център, като се планира и автоматично уведомление чрез SMS услуга. Освен това уеб портал ще предоставя на инвеститора подробна онлайн информация относно слънчевата радиация, производството на енергия и техническите и финансови показатели на централите", заявиха от компанията.


„Фотоволтаичните соларни инсталации Победа (50,6 MWp), Черганово (25 MWp) и Коларово (5,88 MWp) използват също и оборудване за соларни електроцентрали от ABB, включително PVS800 инвертори, сухи трансформатори и комутационно оборудване за средно напрежение, както и системи за мониторинг и контрол”, допълниха от ABB.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top