ABB ще управлява 4 соларни парка на Hareon Solar в България


ABB подписа договор за експлоатация и поддръжка на 4 фотоволтаични централи в общините Плевен, Казанлък, Карлово и Силистра с обща инсталирана мощност 85 MWp, собственост на китайския производител и инвеститор Hareon Solar. "Контролен център в столицата ще следи работата на четирите централи чрез контролиране и осигуряване производителността на основното оборудване. Критичен аспект от работата на тази функция включва оптимизация на работата на централите, както и анализ, диагностика и аварийно отстраняване на неизправности и телефонна поддръжка.

Местният персонал ще получава дистанционна помощ при локализирането на проблемите от операторите в контролния център, като се планира и автоматично уведомление чрез SMS услуга. Освен това уеб портал ще предоставя на инвеститора подробна онлайн информация относно слънчевата радиация, производството на енергия и техническите и финансови показатели на централите", заявиха от компанията.


„Фотоволтаичните соларни инсталации Победа (50,6 MWp), Черганово (25 MWp) и Коларово (5,88 MWp) използват също и оборудване за соларни електроцентрали от ABB, включително PVS800 инвертори, сухи трансформатори и комутационно оборудване за средно напрежение, както и системи за мониторинг и контрол”, допълниха от ABB.


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top