ADI планира агресивна пазарна политика в Европа


Analog Devices (ADI) увеличава активността си по отношение на продажбите и маркетинга в Европа, за да постигне двуцифрен ръст на бизнеса с полупроводници през следващите три години. „Ще бъдем повече от агресивни в начина, по който маркетираме продуктите си. Ще предлагаме не само компоненти, но и цели платформи, включително дизайн, софтуер и инструменти. Смятаме да преналожим марката ADI, особено в аналоговия свят. Всичко е въпрос на достигане на нови пазари”, обяви Паскал Черути, директор Маркетингови комуникации в Европа на Analog Devices. Най-големите пазарни дялове на компанията в Европа са автомобилостроенето и комуникациите. Паскал Черути обяви план за достигане на нови крайни пазари с предложения за специфични продукти и платформи. Пазарите във фокус ще бъдат контрол на индустриални процеси, измервателните системи и контролно-измервателните уреди. Пример за новата стратегия бе кампанията за популяризиране на продуктовата серия цифрови изолатори iCoupler в края на миналата година. Въпреки че пазарът на сигнални изолатори е силно конкурентен при наличието на компании като Texas Instruments и Avago, ADI вярва, че притежава продукти, които могат да увеличат бизнеса й чрез таргетиране на специфични пазари в Европа. Компанията отделя внимание и на каналите си за продажби в различни европейски страни.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top