ADI планира агресивна пазарна политика в Европа


Analog Devices (ADI) увеличава активността си по отношение на продажбите и маркетинга в Европа, за да постигне двуцифрен ръст на бизнеса с полупроводници през следващите три години. „Ще бъдем повече от агресивни в начина, по който маркетираме продуктите си. Ще предлагаме не само компоненти, но и цели платформи, включително дизайн, софтуер и инструменти. Смятаме да преналожим марката ADI, особено в аналоговия свят. Всичко е въпрос на достигане на нови пазари”, обяви Паскал Черути, директор Маркетингови комуникации в Европа на Analog Devices. Най-големите пазарни дялове на компанията в Европа са автомобилостроенето и комуникациите. Паскал Черути обяви план за достигане на нови крайни пазари с предложения за специфични продукти и платформи. Пазарите във фокус ще бъдат контрол на индустриални процеси, измервателните системи и контролно-измервателните уреди. Пример за новата стратегия бе кампанията за популяризиране на продуктовата серия цифрови изолатори iCoupler в края на миналата година. Въпреки че пазарът на сигнални изолатори е силно конкурентен при наличието на компании като Texas Instruments и Avago, ADI вярва, че притежава продукти, които могат да увеличат бизнеса й чрез таргетиране на специфични пазари в Европа. Компанията отделя внимание и на каналите си за продажби в различни европейски страни.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top