Адвен България реализира мащабен проект в ЕЛЕМ Македония


Българският системен интергратор Адвен спечели договор на стойност над 8 милиона лева за въвеждане на SAP ERP в националната електрическа компания на Македония – ЕЛЕМ, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от Адвен. Мащабният ИТ проект ще се реализира в две фази, първата от които стартира през април и трябва да приключи до края на настоящата година. ЕЛЕМ произвежда 96% от електроенергията в Македония и управлява сложен комплекс от енергийни мощности, включващи термоелектрически и хидроелектрически централи. Компанията има над 4 200 служители. “Спечеления проект e още едно доказателство за доверието на големи бизнес организации към компетентността и професионализма на екипа на Адвен. Предстои ни огромно предизвикателство в реализирането на най-мащабния проект по внедряване на SAP в Македония. Новата система ще подобри надеждността на използваните от ЕЛЕМ данни, ще оптимизира съществено бизнес процесите в организацията и ще улесни
процеса на изготвяне на доклади към държавния регулатор. Не на последно място, това внедряване е важна стъпка по пътя на изпълнение на директивите на ЕС за либерализиране на енергийния сектор в Македония”, посочи Стилиян Илиев, управител на Адвен България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top