Адвен България реализира мащабен проект в ЕЛЕМ Македония


Българският системен интергратор Адвен спечели договор на стойност над 8 милиона лева за въвеждане на SAP ERP в националната електрическа компания на Македония – ЕЛЕМ, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от Адвен. Мащабният ИТ проект ще се реализира в две фази, първата от които стартира през април и трябва да приключи до края на настоящата година. ЕЛЕМ произвежда 96% от електроенергията в Македония и управлява сложен комплекс от енергийни мощности, включващи термоелектрически и хидроелектрически централи. Компанията има над 4 200 служители. “Спечеления проект e още едно доказателство за доверието на големи бизнес организации към компетентността и професионализма на екипа на Адвен. Предстои ни огромно предизвикателство в реализирането на най-мащабния проект по внедряване на SAP в Македония. Новата система ще подобри надеждността на използваните от ЕЛЕМ данни, ще оптимизира съществено бизнес процесите в организацията и ще улесни
процеса на изготвяне на доклади към държавния регулатор. Не на последно място, това внедряване е важна стъпка по пътя на изпълнение на директивите на ЕС за либерализиране на енергийния сектор в Македония”, посочи Стилиян Илиев, управител на Адвен България.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top