АЕЦ Козлодуй с нов борд на директорите


Наскоро Съветът на директорите на Български енергиен холдинг (БЕХ) избра нови членове на Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй, дъщерно дружество на БЕХ. В новия борд са: Милена Ценова, Димитър Ангелов и Костадин Димитров. Милена Ценова има бакалавърска степен от ВХТИ - София и Университета за национално и световно стопанство. Специализирала е Маркетинг мениджмънт в лондонския институт Chartered Institute of Marketing. Димитър Ангелов е възпитаник на Московския енергетически институт, специалност Атомни електрически станции и установки. Третият член наборда на директорите на АЕЦ Козлодуй - Костадин Димитров, е завършил Стопанска академия Д.А.Ценов - Свищов с магистъръска степен по Счетоводна отчетност и контрол, както и и магистратура по Международни счетоводни стандарти и финансови отчети.
Освен персонални промени в АЕЦ Козлодуй, бе взето решение и за намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите на атомната централа на трима души. Промяната е свързана с оптимизация на управлението на компаниите, както и с политиката за намаляване на разходите, се твърди в официалното прессъобщения, получено в редакцията от БЕХ.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top