Аква-90 Инженеринг партньор на Sensor Products


Фирма Аква-90 Инженеринг разшири продуктовата си гама с нови контролно-измервателни прибори, заяви за сп. Инженеринг ревю Иван Денев, управител на компанията. „Предлагаме стационарни и преносими разходомери за открити течения и ултразвукови скоростни сензори, производство на британската компания Sensor Products. Продуктите се предлагат под търговска марка Mainstream, която е подразделение на Croma Developments. Подписаният на 16 март т. г. договор за партньорство ни дава права да предлагаме продуктите и на пазарите в Македония, Гърция и Турция”, заяви г-н Денев.
„Разходомерите с марка Mainstream се продават добре по цял свят – Европа, Близкия изток, Малайзия, Япония, Австралия, Африка, Северна и Южна Америка. Дългогодишният опит на нашето дружество в областта на водните проблеми и измерване разход на води, както и сътрудничеството ни с предприятия от водния сектор показват, че точно тези прибори най-добре биха допълнили нашето портфолио с оглед максимално задоволяване потребностите на клиентите ни от този специфичен пазар”, допълниха от Аква-90 Инженеринг.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top