Алфа Лавал и Крисметал домакини на семинар


На 18 февруари т.г. в столичния хотел Central Park се проведе семинар, организиран съвместно от фирма Alfa Laval, производител на топлообменно, сепарационно оборудване и оборудване за транспорт на флуиди, и фирма Крисметал, официален търговски дистрибутор на продуктовата линия за санитарно оборудване на Алфа Лавал. Водеща тема на семинара бяха помпите на Алфа Лавал за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишлености. В събитието взеха участие специалисти от областта на машиностроенето, фармацията, хранително-вкусовата промишленост, представители на инженерингови компании и проектантски студия. Основен лектор бе Джон Уолкър, експерт от производствената база за помпи на Alfa Laval в Англия. Той заяви: “Alfa Laval е не просто доставчик на оборудване, а компания предлагаща цялостни решения”.
Основни акценти в семинарната програма бяха поставени върху практическото приложение на помпите на Alfa Laval в различни технологични инсталации, както и върху ползите при използването им в съвременните производства. Специално внимание бе обърнато на необходимостта от добро познаване на процесите и спецификите на транспортирания продукт като фактори, определящи правилния избор на помпа за дадено приложение. По време на семинара бяха представени сериите центробежни помпи – LKH и SolidC, помпите, тип Liquid Ring – MR, както и зъбните помпи от серията SX.

 
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top