Алфа Лавал и Крисметал домакини на семинар


На 18 февруари т.г. в столичния хотел Central Park се проведе семинар, организиран съвместно от фирма Alfa Laval, производител на топлообменно, сепарационно оборудване и оборудване за транспорт на флуиди, и фирма Крисметал, официален търговски дистрибутор на продуктовата линия за санитарно оборудване на Алфа Лавал. Водеща тема на семинара бяха помпите на Алфа Лавал за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишлености. В събитието взеха участие специалисти от областта на машиностроенето, фармацията, хранително-вкусовата промишленост, представители на инженерингови компании и проектантски студия. Основен лектор бе Джон Уолкър, експерт от производствената база за помпи на Alfa Laval в Англия. Той заяви: “Alfa Laval е не просто доставчик на оборудване, а компания предлагаща цялостни решения”.
Основни акценти в семинарната програма бяха поставени върху практическото приложение на помпите на Alfa Laval в различни технологични инсталации, както и върху ползите при използването им в съвременните производства. Специално внимание бе обърнато на необходимостта от добро познаване на процесите и спецификите на транспортирания продукт като фактори, определящи правилния избор на помпа за дадено приложение. По време на семинара бяха представени сериите центробежни помпи – LKH и SolidC, помпите, тип Liquid Ring – MR, както и зъбните помпи от серията SX.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top