Алго-Н представи новости в техниката за сгъстен въздух


На 16 юни т.г. фирма Алго-Н организира еднодневен семинар на тема „Качество и ефективност на сгъстения въздух и продуктите на ALUP Kompressoren”. Събитието се състоя в хотел Севлиево Плаза в гр. Севлиево. Тематиката на мероприятието бе обособена в две лекции – „Сгъстения въздух – най-скъпата енергия в производството” и „Продукти и новости от ALUP Kompressoren”.
Фирма АЛГО-Н е единствен официален представител на ALUP Kompressoren GmbH у нас. Компанията е специализирана в доставка на оборудване, резервни части и сервизиране на компресори, изсушители, генератори, филтри и консумативи за тях.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top