Altium и КАД Пойнт ще представят новости в PCB проектирането


На 9 юни т. г. в хотел Парк Инн, София ще се проведе семинар на фирма Altium, съобщиха от КАД Пойнт – официален партньор на Altium за България. Събитието ще бъде посветено на тенденциите в проектирането на печатни платки и по-конкретно новостите в Altium Designer R10 (Protel). „Сред темите включени в презентационната програма са „Новите функции за PCB design и симулация в R10”, „FPGA и проектиране на вградени системи (embedded systems)”, „Новата организация и начин на ползване на библиотеките от елементи” и „Съвместна работа на Altium Designer и NanoBoard””, допълниха организаторите.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top