AltiumLive се интегрира в електронния магазин на Mouser


Наскоро Mouser Electronics официално оповести сключването на стратегическо партньорство с разработчика на софтуерни решения за проектиране Altium. В резултат на сделката Mouser свързва софтуера за проектиране Altium Designer към интернет магазина си за електронни компоненти посредством платформата AltiumLive. Новата интерактивна функция цели оптимизация на работата на инженерите - проектанти в сферата на електрониката, чрез рационализиране на процеса на проектиране във всеки етап от разработката на продукта. "За Altium е от съществено значение да създаде колкото се може повече връзки с ключови доставчици на компоненти, обслужващи различни проектантски организации. Амбицията ни е AltiumLive да се превръща в портал за сериозните професионални проектанти", заяви Алън Смит, асоцииран директор Корпоративни комуникации в Altium. "Mouser е доказан международен дистрибутор, чиято ежедневно обновявана продуктова гама включва над 7 милиона компонента. Благодарение на новото ни партньорство вече всички наши клиенти имат директна възможност за изтегляне на актуална информация за компоненти и цени, с което ги отвеждаме по-напред в търговската верига”, допълни Алън Смит.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top