AМК-България с награда за иновативно предприятие


Фирма АМК бе отличена в най-новото издание на конкурса за иновативно предприятие, който се организира от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Enterprise Europe Network - България, в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната банка у нас. АМК кандидатства в категорията «Малко предприятие» с екип под 50 човека с иновативния проект "Управление и задвижване на система за генериране на изкуствено вълнение в изследователски басейн за провеждането на експериментални хидродинамични изследвания в Маневрено-мореходен басейн (вълнопродуктор)".
Наградата бе връчена на управителя на АМК д-р инж. Стефан Деевски на 1 март т. г. от премиера на Република България Бойко Борисов по време на откриването на Шестия национален иновационен форум. "Вълнопродукторът е разработен за Института по хидроаеродинамика (ИХА) поделение на БАН, в гр. Варна. Това е втората значима разработка на АМК-Габрово за този институт. През декември 2009 година ИХА-Варна откри нова лаборатория за аеродинамични изследвания на обекти, в която основно съоръжение е дозвукова аеродинамична тръба, управлявана също с техника на АМК", допълниха от компанията.

 

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top