AМК-България с награда за иновативно предприятие


Фирма АМК бе отличена в най-новото издание на конкурса за иновативно предприятие, който се организира от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Enterprise Europe Network - България, в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната банка у нас. АМК кандидатства в категорията «Малко предприятие» с екип под 50 човека с иновативния проект "Управление и задвижване на система за генериране на изкуствено вълнение в изследователски басейн за провеждането на експериментални хидродинамични изследвания в Маневрено-мореходен басейн (вълнопродуктор)".
Наградата бе връчена на управителя на АМК д-р инж. Стефан Деевски на 1 март т. г. от премиера на Република България Бойко Борисов по време на откриването на Шестия национален иновационен форум. "Вълнопродукторът е разработен за Института по хидроаеродинамика (ИХА) поделение на БАН, в гр. Варна. Това е втората значима разработка на АМК-Габрово за този институт. През декември 2009 година ИХА-Варна откри нова лаборатория за аеродинамични изследвания на обекти, в която основно съоръжение е дозвукова аеродинамична тръба, управлявана също с техника на АМК", допълниха от компанията.

 

 
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top