РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АМЗ , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АМЗДоставка на суровини, машини, консумативи и лабораторно оборудване за промишлеността • МАСТЕРБАЧИ • ТЕХНИЧЕСКИ ПЛАСТМАСИ • ПОЛИМЕРНИ ПРАХОВИ ПОКРИТИЯ • КОНСУМАТИВИ ЗА СИТОПЕЧАТ • ЛЕПИЛА ЗА КАШИРАНЕ • ТЕХНИЧЕСКИ СПРЕЙОВЕ • АЛУМИНИЕВИ ОКСИДИ И ХИДРОКСИДИ • МАШИНИ И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА • ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ София 1618, бул. "Цар Борис III" 136 Б тел.: +359 2 971 32 33, e-mail: office@amz-bg.com


Top