РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АМЗ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АМЗДоставка на суровини, машини, консумативи и лабораторно оборудване за промишлеността

• МАСТЕРБАЧИ
• ТЕХНИЧЕСКИ ПЛАСТМАСИ
• ПОЛИМЕРНИ ПРАХОВИ ПОКРИТИЯ
• КОНСУМАТИВИ ЗА СИТОПЕЧАТ
• ЛЕПИЛА ЗА КАШИРАНЕ
• ТЕХНИЧЕСКИ СПРЕЙОВЕ
• АЛУМИНИЕВИ ОКСИДИ И ХИДРОКСИДИ
• МАШИНИ И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА
• ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

София 1618, бул. "Цар Борис III" 136 Б тел.: +359 2 971 32 33, e-mail: office@amz-bg.comTop