Analog Devices придоби специалиста в тактовите генератори MULTIGIG


Analog Devices официално обяви придобиването на калифорнийската компания Multigig, специализирана в разработването на иновативни технологии в областта на тактовите генератори. Придобиването ще позволи на Analog Devices да развие предлаганите автономни и вградени приложения с тактови генератори и ще затвърди позициите на компанията на пазара на високоскоростни преобразуватели на данни и решения за обработка на сигнали. "Непрекъснато променящите се пазари като безжичните и кабелни комуникации, например, поставят все по-строги изисквания към решенията за обработка на сигнали, което придава на високопроизводителните тактови генератори ключова роля в изграждането на системите. В тази връзка, придобиването на Multigig се вписва съвсем точно в стратегията ни за развитие и разширяване на продуктовата оферта”, заяви Питър Реал, вицепрезидент на направлението Линейни и радиочестотни продукти и технологии в Analog Devices.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top