Анвитех ще представлява у нас Fluidwell b.v.


Фирма Анвитех придоби статут на официален представител на Fluidwell b.v. за България, съобщи Андрей Новоселов, управител на Анвитех. “Холандската компания Fluidwell е водещ европейски производител на регистрираща електроника за процесната индустрия. Основен дял в производствената гама на фирмата - от създаването й до момента, заемат уреди за контрол и мониторинг на разхода на течности и газове – индикатори, суматори, контролери, процес монитори и дозатори. През последните години към вече утвърдената гама бяха прибавени и индикатори за преобразуватели на налягане, температура и ниво.
„Фирмата е нова на българския пазар, но този тип уреди са добре познати на клиенти и специалисти в страната, тъй като повечето от продуктите на Fluidwell се предлагат под логото на утвърдените в сферата на промишлената автоматизация фирми. Освен високото качество и надеждност, едно от главните предимства на предлаганите уреди е тяхната универсалност", коментира г-н Новоселов.
“Fluidwell предлага решения на всички задачи, свързани с прецизно управление на флуиди и отчитане на дебит и сумарен разход с възможност за алармени, аналогови и импулсни изходи и пълна Modbus комуникация; контрол на смесване и изчисляване на диференциален разход на течности и газове с температурна компенсация. Фирмата е специализирана и в производството на уреди за прецизно дозиране както на малки количества различни течности, така и пълнене на цистерни и танкери с петролни продукти. Fluidwell е сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO9001-2000, а продукцията на фирмата отговаря на най-високите изисквания за безопасност и надеждност, в съответствие с международните стандарти CE, ATEX, IECEx и FM”, допълни управителят на Анвитех.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top