РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет ООД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Арамет ООДHYDRAULIC STEELWORKERS AND PUNCHING MACHINES
Хидравлични пресножици и щанцови машини

 

MachTech&InnoTech
4 - 7 април 2017
зала 3, щанд А1

 


8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30
Търговски Бизнес Център Ямбол, oфис 11.5
тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669
e-mail: office@aramet.bg
www.aramet.bg

Арамет


Top