РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметFIBERMARK Momentum Gen-3 G FORCE
НОВО ПОКОЛЕНИЕ

“Технология за 2,5 G ускорение при серията SM във версия Momentum Gen-3 G FORCE!”

Мощно 2,5 G ускорение при моделите със серводвигател Momentum Gen-3 PRO и всички предстоящи версии.
15% по-високата производителност на час, средно 30%, благодарение на по-голямото ускорение гарантира несравнима бързина и много по-кратки цикли на изработка.

MachTech & InnoTech | 5 - 8 април 2016 | зала 3, щанд А3

8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30,
ТБЦ - Търговски и Бизнес Център Ямбол. Офис 11.5
тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669
www.aramet.bg | office@aramet.bg


Top