РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметEPL PLASMA SERIES
Рязане по 5 оси

Висока производителност и точност на рязане.

Aramet
8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30
ТБЦ - Търговски и Бизнес Център Ямбол. Офис 11.5
тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669

www.aramet.bg | office@aramet.bg

4 - 7 април 2017
зала 3, щанд A3
MachTech&InnoTech
София, Интер Експо Център


Top