Arrow Electronics разширява партньорството си с Nichicon в EMEA


Arrow Electronics обяви, че е подписано споразумение с японския производител Nichicon за разширяване на сътрудничеството в целия регион на EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка). До този момент двете компании си партнираха успешно в отделни региони по света.

Nichicon е един от лидерите в производството на кондензатори за пазара на електронни устройства, електроапаратура и захранвания. Портфолиото на компанията включва алуминиеви електролитни кондензатори, двуслойни суперкондензатори и SMD алуминиеви електролитни кондензатори.

"Днешното споразумение е важна стъпка към разширяване ролята на Arrow в процеса на проектиране на електронни изделия. Нашето сътрудничество с Nichicon в цяла Европа ще ни даде възможност да подобрим подкрепата си за клиентите при проектирането на  електроника, като им предоставим достъп до по-широка гама от висококачествени продукти", обясни Матиас Джек, регионален мениджър, отговарящ за бизнеса с пасивни компоненти на Arrow в EMEA.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top