АСМ партньор на FLIR Systems и BAUR Pruef- und Messtechnik


Отскоро фирма АСМ си партнира с американския производител на термовизионни инфрачервени камери FLIR Systems Inc. и австрийския лидер на пазара на технологии за тестване и измерване BAUR Pruef- und Messtechnik. От продуктовата гама на FLIR АСМ ще предлага у нас термовизионни камери за диагностика на електрически и механични съоръжения за нуждите на ВиК и топлофикационни дружества, производствени предприятия, нефтопреработвателни заводи, доставчици на електрическа енергия и др. „FLIR Systems Inc. е водещ производител на иновативни визионни системи, които играят важна роля в голям спектър индустриални, търговски и обществени дейности в над 60 страни. Компанията доставя термографско оборудване и оборудване за нощно виждане за научната, индустриалната, правосъдната и военната дейност повече от 50 години”, заявиха от АСМ.
BAUR Pruef- und Messtechnik ще бъде представена на нашия пазар с апаратура за откриване на кабелни повреди, тестване и диагностициране на кабели и изолационно масло. „Продуктите и услугите на BAUR се използват за установяване качеството на електрическата изолация и устройствата за доставка на енергия. Успехът на компанията се дължи на повече от 60 години интензивни изследвания и развойна дейност. Представена в 80 страни по света, с филиали в Германия, Англия, Франция, Испания и др., компанията се стреми да удовлетвори изискванията на клиентите си на всички континенти”, допълниха от АСМ.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top