АСМ партньор на FLIR Systems и BAUR Pruef- und Messtechnik


Отскоро фирма АСМ си партнира с американския производител на термовизионни инфрачервени камери FLIR Systems Inc. и австрийския лидер на пазара на технологии за тестване и измерване BAUR Pruef- und Messtechnik. От продуктовата гама на FLIR АСМ ще предлага у нас термовизионни камери за диагностика на електрически и механични съоръжения за нуждите на ВиК и топлофикационни дружества, производствени предприятия, нефтопреработвателни заводи, доставчици на електрическа енергия и др. „FLIR Systems Inc. е водещ производител на иновативни визионни системи, които играят важна роля в голям спектър индустриални, търговски и обществени дейности в над 60 страни. Компанията доставя термографско оборудване и оборудване за нощно виждане за научната, индустриалната, правосъдната и военната дейност повече от 50 години”, заявиха от АСМ.
BAUR Pruef- und Messtechnik ще бъде представена на нашия пазар с апаратура за откриване на кабелни повреди, тестване и диагностициране на кабели и изолационно масло. „Продуктите и услугите на BAUR се използват за установяване качеството на електрическата изолация и устройствата за доставка на енергия. Успехът на компанията се дължи на повече от 60 години интензивни изследвания и развойна дейност. Представена в 80 страни по света, с филиали в Германия, Англия, Франция, Испания и др., компанията се стреми да удовлетвори изискванията на клиентите си на всички континенти”, допълниха от АСМ.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top