РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Астел, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АстелИзмерватели на частици на фирма Horiba Scientific с лазерна дифракция и динамично разсейване на светлината. С голямо приложение във фармацевтиката, благода- рение на своята висока резолюция, точност и широк обхват на измерване - от 1nm до 3000?m. HIAC произвежда лабораторни и проточни системи за броене на частици в течности. Точни, иновативни, ефективни. Обхват на измерваните частици - от 0,1?m до 600?m. MET ONE предлага надеждни и иновативни системи за броене на частици във въздуха с голямо приложение във фармацевтиката и електрониката (чисти стаи). Обхват на измерваните частици - от 0,3?m до 25?m. София 1612, ул. Ворино 15 тел.: 02/958 78 85/86/89 факс: 02/958 78 90 www.astelbg.com e-mail: office@astelbg.com

Top