Атикс организира обучение за платформата ICONICS 64


От 30 май до 3 юни включително, фирма Атикс организира за своите клиенти обучение, посветено на софтуерния продукт ICONICS 64. „Курсът е предназначен за специалисти в индустриалната и сградна автоматизация, системни интегратори и крайни клиенти. По време на обучението лектори от ICONICS Europe ще представят основните възможности на Genesis 64 - платформата наследник на Genesis 32. Акценти в лекционната програма ще бъдат използването на Workbench инструмент за мениджмънт на проекти и развой на реалистични SCADA и HMI задачи, ползите от приложението на OPC UA сървъри, използването на Global Alias за намаляване на времето за разработка и конфигурацията на дисплеи на 32-битова машина от разстояние”, заяви Трифон Плачков, мениджър Бизнес развитие в Атикс.
„Сред останалите застъпени в обучението теми са конфигурацията на Hyper Historian, TrendWorX64 Control, дисплей на EarthWorX64, връзка към SNMP устройства, подробности за OPC UA стандарта и как да се възползваме от възможностите му, използване на MIB файлове и други”, допълни г-н Плачков.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top