Atlas Copco представи нови модели винтови въздуходувки серия ZS


В началото на март Atlas Copco представи нова серия енергоспестяващи винтови въздуходувки, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от българския офис на компанията. "ZS серията е създадена на базата на енергийноефективна технология за приложения, изискващи компресиран въздух с ниско налягане.
Винтовите въздуходувки отговарят на най-съвременните изисквания за намалени въглеродни емисии и са с 30% по-енергийноефективни в сравнение с по-стария компресорен елемент с бъбрековидни ротори. Винтовата въздуходувка ZS ще замени цялата гама от "Roots"-тип модели на компанията", заявиха от Атлас Копко.
"Много сектори от промишлеността използват въздуходувки за дейността си и биха спечелили от енергийната ефективност на новите винтови модели. Най-голямо приложение те биха намерили в общинските и промишлени пречиствателни станции, където обикновено въздуходувките заемат 70% от общите разходи за електричество. Сред останалите възможни приложения са пневматичния транспорт, производството на енергия, хранително-вкусовата, фармацевтичната, химическата, хартиената, циментовата промишлености и др.", допълниха от компанията.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top