Atlas Copco разшири портфолиото си енергийноефективни въздуходувки


В края на месец февруари т. г. дивизията Безмаслени компресори на Atlas Copco представи въздуходувка модел ZB 5-120 VSD. «Новата безмаслена, центробежна въздуходувка с честотно управление e последната иновация на производителя. В основата на ZB е залегнала технологията за лагери без смазване, която повишава енергийната ефективност. Гамата осигурява 100% безмаслен въздух според стандарта ISO 8573-1 и елиминира всякакъв риск от маслено замърсяване във въздушната система. Лагерите гарантират флотация без триене на високоскоростния ротор. Окомплектована е с водещата VSD технология, което гарантира голяма производителност с най-ниската енергийна консумация”, заявиха от Атлас Копко България.
„Обикновено аериращата система на биологично очистване при пречиствателните станции изразходва до 70% от общото енергийно потребление. Новата ZB обединява последните технологии в ефикасен и надежден дизайн, което води до значително намаление на оперативните разходи при непрекъснато работещи станции. Гамата е адресирана не само към специфичните нужди на пречиствателните станции, но и доказва нашата решителност да разработваме и развиваме устойчиви продукти, които наистина имат стойност за нашите потребители”, допълва Крис Либайе, президент на направление Безмаслени компресори в Atlas Copco.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top