Атлас Копко с нова база в близост до летище София


От 15 октомври т.г. офисът на Атлас Копко България е на нов адрес, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „В съответствие с тенденцията за ръст в продажбите и положителните очаквания Атлас Копко България вече е в нова, по-голяма база със стратегическо разположение на кръстовището на бул. „Искърско шосе” и бул. „Христофор Колумб”, в непосредствена близост до летище София. Новият офис предлага по-голямо офисно пространство, отговарящо на потребностите от бъдещо разширяване на екипа; удвоена складова площ; по-добри телекомуникации и разположение, улесняващи достъпа на партньорите до екипа и складовете на фирмата. Телефоните за връзка остават непроменени”, заявиха от фирмата.

„С тази стъпка отговаряме на повишеното търсене на продуктите и услугите на Атлас Копко в страната. Очакваме възходящата тенденция да продължи и през следващите години, като България се нареди сред най-успешните примери за развиващ се пазар", заяви Предраг Лазаревич, главен мениджър на Атлас Копко България за направление „Строителна и минна техника”.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top