Аутомотив Клъстер България подготвя международна конференция


Аутомотив Клъстер България организира Международна автомобилна конференция в София (7 и 8 май 2013 г.). „Основни теми на двудневната конференция ще бъдат бъдещите инвестиционни намерения и стратегии на автомобилостроителите и представяне на опита на чуждестранни инвеститори у нас. Първите лектори от международни компании вече потвърдиха своето участие в конференцията”, съобщиха от клъстера.

Припомняме, че организацията бе учредена през юли 2012 г. от компаниите Джонсън Контролс Електроникс България, Иксетик Пловдив, Граммер, Вюрт Електроник ИБЕ БГ, Трукенмюлер и къмпани България, Индустриал Комерс и С Медия Тийм. На първото общо събрание на АКБ бяха приети и нови членове - Жефко България, Фесто, Хайкад Инфотех, Балкан Стар Аутомотив, Лагермакс Аутотранспорт България, ТУ София и ТУ Габрово.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top