Байер-БГ организира посещение в заводите на Baykal и Akyapak-Akbend


На 24 и 25 март т. г. Байер-БГ организира за своите клиенти посещение при партнорските си фирми Baykal и Akyapak-Akbend в град Бурса-Турция. „Посещението имаше за цел да запознае нашите клиенти с две уникални машини, които в момента се произвеждат за износ. Фирма Baykal произвежда най-голямата абкант преса в света за клиент от САЩ. Машината с екипировката тежи 920 тона, а усилието й е 6500 тона. Височината й е 14 м, а дължината – 6,8 м. Фирма Akyapak-Akbend произвежда напълно автоматизирана линия за пробиване на профили за Индия”, заяви инж. Баяр Делимехмед.
В съпътстващата демонстрациите програма организаторите бяха предвидили посещение на културни и туристически забележителности в град Истанбул.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top