България Терм представи продукти на ADISA Calefaccio


На 23 юни т.г. България Терм организира семинар, на който представи продукти на испанския си партньор ADISA Calefaccion. Присъстващите на семинара се запознаха с характеристиките на газови кондензационни котли ADI с мощност до 950 kW, контейнерни топлоцентрали на газ до 2 MW и системата за борба с легионелата Pastormaster. „Котлите от гамата ADI се отличават с висока енергийна ефективност, ниско ниво на шум, компактни размери, устойчивост на котлен камък и екологичен горивен процес. Благодарение на внедрената модулираща технология котлите работят в режим, съответващ на моментните нужди на отоплителната инсталация, което води за значителни икономии на гориво. Снабдени са с горелка “premix” с риза от температуроустойчива сплав и модулиращ газов клапан”, заяви Хайме Гил, технически директор в ADISA Calefaccion и лектор на мероприятието.
Сред представените продукти бяха и автономните контейнерни топлинни централи с газови котли за външен монтаж. „Централите имат възможност да произвеждат битова гореща вода, работят на природен или втечнен газ и имат комплектна хидравлична система, адаптируема към всякакви приложения”, поясниха домакините.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top