България Терм представи продукти на ADISA Calefaccio


На 23 юни т.г. България Терм организира семинар, на който представи продукти на испанския си партньор ADISA Calefaccion. Присъстващите на семинара се запознаха с характеристиките на газови кондензационни котли ADI с мощност до 950 kW, контейнерни топлоцентрали на газ до 2 MW и системата за борба с легионелата Pastormaster. „Котлите от гамата ADI се отличават с висока енергийна ефективност, ниско ниво на шум, компактни размери, устойчивост на котлен камък и екологичен горивен процес. Благодарение на внедрената модулираща технология котлите работят в режим, съответващ на моментните нужди на отоплителната инсталация, което води за значителни икономии на гориво. Снабдени са с горелка “premix” с риза от температуроустойчива сплав и модулиращ газов клапан”, заяви Хайме Гил, технически директор в ADISA Calefaccion и лектор на мероприятието.
Сред представените продукти бяха и автономните контейнерни топлинни централи с газови котли за външен монтаж. „Централите имат възможност да произвеждат битова гореща вода, работят на природен или втечнен газ и имат комплектна хидравлична система, адаптируема към всякакви приложения”, поясниха домакините.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top