България Терм представи продукти на ADISA Calefaccio


На 23 юни т.г. България Терм организира семинар, на който представи продукти на испанския си партньор ADISA Calefaccion. Присъстващите на семинара се запознаха с характеристиките на газови кондензационни котли ADI с мощност до 950 kW, контейнерни топлоцентрали на газ до 2 MW и системата за борба с легионелата Pastormaster. „Котлите от гамата ADI се отличават с висока енергийна ефективност, ниско ниво на шум, компактни размери, устойчивост на котлен камък и екологичен горивен процес. Благодарение на внедрената модулираща технология котлите работят в режим, съответващ на моментните нужди на отоплителната инсталация, което води за значителни икономии на гориво. Снабдени са с горелка “premix” с риза от температуроустойчива сплав и модулиращ газов клапан”, заяви Хайме Гил, технически директор в ADISA Calefaccion и лектор на мероприятието.
Сред представените продукти бяха и автономните контейнерни топлинни централи с газови котли за външен монтаж. „Централите имат възможност да произвеждат битова гореща вода, работят на природен или втечнен газ и имат комплектна хидравлична система, адаптируема към всякакви приложения”, поясниха домакините.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top