Българската агенция за инвестиции отличи най-значимите проекти за 2010г.


За пети пореден път Българската агенция за инвестиции отличи инвестиционните проекти с най-значим принос за българската икономика. Церемонията по награждаването в традиционния конкурс „Инвеститор на годината 2010”, се състоя на 16 декември в хотел „Шератон”, София. Компаниите, носители на тазгодишния приз „Инвеститор на годината“ са “Агрополихим”-Девня за проекта си ”Разширяване и модернизация на производствените мощности; “Ветроком”-София за изграждане на вятърен парк „Ветроком“, община Казанлък; “Ей И Ес - 3С Марица-изток 1”-Гълъбово за „Изграждане на електроцентрала за лигнитни въглища „AES Гълъбово“ и СОК “Камчия” - изграждане на международен детски санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“.
При селекцията на проектите се вземат под внимание няколко критерия, сред които срок на инвестицията – трябва да е направена през последните 12 месеца и откриването на нови работни места. Освен това, експертната комисия към БАИ отчита обема на вложените капитали, прилагането на високи технологии, експортния потенциал, въвеждането на нови и екологични производства и други.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top