BEGHELLI успешно приключи проект в Гранд Мол Варна


Наскоро фирма Beghelli завърши изпълнението на проекта " Система за управление и контрол на аварийното и евакуационно осветление в Гранд Мол Варна", съобщиха от офиса на компанията. „Избраната от инвеститорите и доставена от Beghelli система Logica е без аналог в областта на аварийното и евакуационно осветление. Системата позволява програмиране на работата на осветителите в авариен режим за 1 или 3 часа, в зависимост от желанието на инвеститора. Също така по DALI шина могат да бъдат контролирани и управлявани едновременно нормални, аварийни и евакуационни осветители”, заявиха от Beghelli.  
„Бяха инсталирани повече от 1000 броя евакуационни и аварийни осветителни тела от серията Logica и Maxima, дванадесет локални системи за контрол и управление Logica Main Unit и една централна система Logica Supervisor. Тя приема информацията от дванадесетте локални централи и ги визуализира на компютъра на системата за сградна аватоматизация (BMS). По този начин всяко аварийно и евакуационно осветително тяло може да бъде проверявано и управлявано от системата за сградна автоматизация.  
С изграждането на системата Logica, Гранд Мол Варна се нарежда сред най-модерните сгради в областа на аварийното и евакуационното осветление в Европа, като сградата на Европейския Парламент в Брюксел и сградата на Централата на НАТО в Европа, оборудвани също със системата за контрол и управление на аварийното осветление Logica”, допълниха от Beghelli.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top