РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Белимо България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Белимо БългарияБътерфлай клапи и изпълнителни механизми от BELIMO
Иновативни, интелигентни, надеждни

Новите модели бътерфлай клапи и PR изпълнителни механизми

от BELIMO са най-интелигентното, надеждно и енергоспестяващо
решение за големи дебити на целия ОВК пазар. Предимствата включват:

• Лесен монтаж благодарение на значително по-компактния и лек изпълнителен механизъм.
• Лесна настройка, параметеризиране и поддръжка чрез
NFC (Near Fild Communication) интерфейса.
• Гарантирана надеждна работа и плътно затваряне, благодарение
на интелигентния самоадаптиращ се дизайн на клапата.
• 80% икономия на енергия, при комбинацията на бътерфлай клапата/патентована конструкция/ и новия изпълнителен механизъм.

Belimo създава стандартите!

Белимо България ООД, 1612 София, ул. "Балчик" No 6
тел.: 02/952 34 70, 02/952 34 71, факс: 02/951 52 40
e-mail:belimo@belimo.bg, www.belimo.ch, www.belimo.bg


Top