РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Белопитов, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Белопитов 

Новата серия безконтакти, високотемпературни сензори „BTS“ на БАЛЛУФФ ГМБХ позволяват точно и сигурно дистанционно измерване на температура на стационарни и подвижни обекти, дори в опасни и/или труднодостъпни среди и ситуации, особено подходящи в металургични, леярски, стъкларски, керамични и други производства.

 

Ексклузивен представител на Balluff за България: Белопитов АД
София 1592, ул. Неделчо Бончев 41, ТОА Искър
тел.: 00359 2 9609875 | факс: 00359 2 9609896
GSM: 00359 888217268 | е-mail: ivan.strazhev@bps.bg | www.bps.bg


Top