БФА апелира за въвеждане на стимулираща пазара тарифа


Ясно дефинираната държавна политика по отношение на тарифата на изкупуване е основен приоритет на производителите на възобновяема енергия. Около това се обединиха те, в рамките на семинар на тема „Митове и факти за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България”, организиран от Българската фотоволтаична асоциация. Събитието се проведе на 9 февруари, в столичния хотел Света София в присъствието на специалисти от областта и представители на медиите. Крайно утежнените административни процедури, както и проблемите при свързване с електропреносната  мрежа на НЕК са сред пречките, които инвеститорите във възобновяеми енергийни проекти срещат. Това е и причината, фотоволтаиката да не е достигнала необходимото ниво на развитие в България, стана ясно на семинара.
„Насърчаването на ВЕИ следва да даде възможност на икономическите субекти да реализират определена доходност”, сподели  Стефан Йорданов от Соларпро. „Важно е един ВЕИ проект да се разглежда като ценна книга , т.е.  да обещава генерирането на определена възвръщаемост в дългосрочен план”. В реалната ситуация обаче, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) всяка година променя цените на изкупуване на произведената енергия с до 5 %. Затова присъстващите застанаха зад идеята за фиксирана тарифа за срок от 25 години, която да позволи възстановяване на вложените в проекта средства.
Наличието на спекуланти на пазара е друг основен проблем на бранша, заяви г-н Калоян Кънев, зам.-председател на асоциацията. Затова изрази подкрепата си за въвеждането на банкови гаранции, което ще доведе до естествено отпадане на нереалистичните проекти.
По мнение на Васил Петев от консултантската компания 3В Мениджмънт, цената на конвенционалната  електроенергия след януари 2013 г. ще се увеличи с минимум 100 % заради задължителното купуване на квоти от вредни емисии. Това е и основен плюс за производството на енергия от възобновяемите енергийни източници, чието добиване е екологично.
Предимствата на покривните соларни инсталации изтъкна Иво Цачев от Ренърджи. Тяхното приложение позволява по-малка използваема площ, намалени разходи по развитие на електропреносната мрежа и превръщане на потребителите на енергия в производители. Само за административните процедури за изграждането на слънчев покрив в България обаче, са необходими минимум 60 седмици. Според г-н Цачев, процедурата би трябвало да бъде значително улеснена, ако от узаконителна премине в уведомителна, както е решен въпросът в Германия.
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Оценка на индустриалните вентилационни системи

Оценка на индустриалните вентилационни системи

Съществуват няколко често срещани проблема при оценката на индустриални вентилационни системи, които са от ключово значение. Статията представя някои тях с подробности ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още

Top