БФА апелира за въвеждане на стимулираща пазара тарифа


Ясно дефинираната държавна политика по отношение на тарифата на изкупуване е основен приоритет на производителите на възобновяема енергия. Около това се обединиха те, в рамките на семинар на тема „Митове и факти за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България”, организиран от Българската фотоволтаична асоциация. Събитието се проведе на 9 февруари, в столичния хотел Света София в присъствието на специалисти от областта и представители на медиите. Крайно утежнените административни процедури, както и проблемите при свързване с електропреносната  мрежа на НЕК са сред пречките, които инвеститорите във възобновяеми енергийни проекти срещат. Това е и причината, фотоволтаиката да не е достигнала необходимото ниво на развитие в България, стана ясно на семинара.
„Насърчаването на ВЕИ следва да даде възможност на икономическите субекти да реализират определена доходност”, сподели  Стефан Йорданов от Соларпро. „Важно е един ВЕИ проект да се разглежда като ценна книга , т.е.  да обещава генерирането на определена възвръщаемост в дългосрочен план”. В реалната ситуация обаче, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) всяка година променя цените на изкупуване на произведената енергия с до 5 %. Затова присъстващите застанаха зад идеята за фиксирана тарифа за срок от 25 години, която да позволи възстановяване на вложените в проекта средства.
Наличието на спекуланти на пазара е друг основен проблем на бранша, заяви г-н Калоян Кънев, зам.-председател на асоциацията. Затова изрази подкрепата си за въвеждането на банкови гаранции, което ще доведе до естествено отпадане на нереалистичните проекти.
По мнение на Васил Петев от консултантската компания 3В Мениджмънт, цената на конвенционалната  електроенергия след януари 2013 г. ще се увеличи с минимум 100 % заради задължителното купуване на квоти от вредни емисии. Това е и основен плюс за производството на енергия от възобновяемите енергийни източници, чието добиване е екологично.
Предимствата на покривните соларни инсталации изтъкна Иво Цачев от Ренърджи. Тяхното приложение позволява по-малка използваема площ, намалени разходи по развитие на електропреносната мрежа и превръщане на потребителите на енергия в производители. Само за административните процедури за изграждането на слънчев покрив в България обаче, са необходими минимум 60 седмици. Според г-н Цачев, процедурата би трябвало да бъде значително улеснена, ако от узаконителна премине в уведомителна, както е решен въпросът в Германия.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top