БФА апелира за въвеждане на стимулираща пазара тарифа


Ясно дефинираната държавна политика по отношение на тарифата на изкупуване е основен приоритет на производителите на възобновяема енергия. Около това се обединиха те, в рамките на семинар на тема „Митове и факти за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България”, организиран от Българската фотоволтаична асоциация. Събитието се проведе на 9 февруари, в столичния хотел Света София в присъствието на специалисти от областта и представители на медиите. Крайно утежнените административни процедури, както и проблемите при свързване с електропреносната  мрежа на НЕК са сред пречките, които инвеститорите във възобновяеми енергийни проекти срещат. Това е и причината, фотоволтаиката да не е достигнала необходимото ниво на развитие в България, стана ясно на семинара.
„Насърчаването на ВЕИ следва да даде възможност на икономическите субекти да реализират определена доходност”, сподели  Стефан Йорданов от Соларпро. „Важно е един ВЕИ проект да се разглежда като ценна книга , т.е.  да обещава генерирането на определена възвръщаемост в дългосрочен план”. В реалната ситуация обаче, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) всяка година променя цените на изкупуване на произведената енергия с до 5 %. Затова присъстващите застанаха зад идеята за фиксирана тарифа за срок от 25 години, която да позволи възстановяване на вложените в проекта средства.
Наличието на спекуланти на пазара е друг основен проблем на бранша, заяви г-н Калоян Кънев, зам.-председател на асоциацията. Затова изрази подкрепата си за въвеждането на банкови гаранции, което ще доведе до естествено отпадане на нереалистичните проекти.
По мнение на Васил Петев от консултантската компания 3В Мениджмънт, цената на конвенционалната  електроенергия след януари 2013 г. ще се увеличи с минимум 100 % заради задължителното купуване на квоти от вредни емисии. Това е и основен плюс за производството на енергия от възобновяемите енергийни източници, чието добиване е екологично.
Предимствата на покривните соларни инсталации изтъкна Иво Цачев от Ренърджи. Тяхното приложение позволява по-малка използваема площ, намалени разходи по развитие на електропреносната мрежа и превръщане на потребителите на енергия в производители. Само за административните процедури за изграждането на слънчев покрив в България обаче, са необходими минимум 60 седмици. Според г-н Цачев, процедурата би трябвало да бъде значително улеснена, ако от узаконителна премине в уведомителна, както е решен въпросът в Германия.
Новият Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0/2018

Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИ СТАТИИ
Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Изборът между софтстартер и честотен регулатор зависи от режима на приложение, от изискванията към системата и от разходите – както за покупка и внедряване, така и по време на целия ... още
Решения за машинно зрение в ХВП

Решения за машинно зрение в ХВП

Решенията за машинно зрение изпълняват ключова функция при изпълнението на регулаторните изисквания в предприятията от хранително-вкусовата индустрия. Системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват цялостно оптимизиране на производствените приложения ... още
Съвременни индуктивни компоненти

Съвременни индуктивни компоненти

Макар че бобините са сред първите създадени електронни елементи, те продължават да се използват масово и днес. Нещо повече, благодарение на развитието на технологиите през последното десетилетие, те вече са част от устройства с малки размери и дори ... още
Industry 4.0 при заваръчните технологии

Industry 4.0 при заваръчните технологии

Цифровизацията на индустрията неминуемо оказва влияние и върху заваръчните методи и оборудване. Адаптирането на процеса за приложения в умни фабрики включва дигитализиране на параметрите на заваряване, интегриране на микропроцесорни управления в заваръчните апарати ... още
Калибриране на роботи за МСП

Калибриране на роботи за МСП

За да запазят високата си ефективност, прецизност и гъвкавост по време на целия си експлоатационен цикъл и да оправдаят необходимите капиталовложения в закупуването и внедряването им в МСП, роботите е необходимо да бъдат периодично калибрирани ... още
Осветители за машини

Осветители за машини

В много предприятия битува представата, че машинните осветители като базов компонент на машинното оборудване запазват първоначалната си ефективност непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация. Това обаче невинаги е така. ... още
Покрития за подземни водопроводи

Покрития за подземни водопроводи

Някои от важните свойства, които обуславят способността на покритието да ограничава корозията, са пропускливостта по отношение на водата и кислорода, омокрянето, адхезията, кохезията, катодното разграждане и съвместимостта на катодната защита ... още

Top