Бибус България дистрибутор на Sauer Danfoss


От началото на месец април т.г. Бибус България дистрибутира на нашия пазар продуктите на Sauer Danfoss, заяви инж. Виктор Стоянов, управител на компанията. „С многобройните си търговски представителства и изградена дистрибуторска мрежа в Европа, Северна и Южна Америка, Индия, Китай, Япония и Австралия, Sauer Danfoss е световен лидер в производството на хидростатични трансмисии, орбитални хидромотори, клапани, хидростатични системи и мобилни електронни устройства за управление. Продуктите от производствената гама на Sauer Danfoss се вграждат серийно при производство на машини за селското стопанство, строителството, обработката на материали, изграждане, ремонт и поддръжка на пътища, специализирани превозни средства за горски стопанства и други”, допълни инж. Стоянов.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top