БиЕмДжи - домакин на семинар за Autodesk


На 7 октомври т.г. официалният дистрибутор на Autodesk за България – фирма БиЕмДжи, бе домакин на семинар, посветен на предлаганите от Autodesk софтуерни решения и технологии за проектиране на пътища и инфраструктура. Събитието се проведе в столичния хотел Метрополитън и бе посетено от представители на водещи български фирми от областта на пътното проектиране и строителството.

Иновативните решения и технологии, разработени от Autodesk, предназначени за специалисти, занимаващи се с проектиране на пътища и инфраструктура, бяха представени от Георги Харизанов – изпълнителен директор на БиЕмДжи. Той запозна присъстващите с динамичният модел на AutoCAD Civil 3D от Autodesk.

Подходите: “Field to Finish”, използван при проектиране на инфраструктура, и систематичният подход, предназначен за моделиране на информация при проектиране и изграждане на инфраструктура с AutoCAD Civil 3D, бяха представени от Иван Кунчев от фирма Мапекс.

По време на семинара бяха демонстрирани и възможностите за пътно проектиране на пътен участък и на кръстовище със софтуерния продукт Civil 3D. Реална демонстрация на приложението, при изготвяне на проект за рехабилитация на пътен участък от пътя Пловдив – Смолян, направи Даниел Дренски от фирма Каниско. Камен Ненов и Юрий Николов от фирма Кад Пойнт демонстрираха работа с приложението Civil 3D при изготвяне на проект за кръстовище.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top