БиЕмДжи проведе партньорска среща – форум


Днес в Гранд Хотел София водещият софтуерен дистрибутор за България БиЕмДжи проведе партньорска среща – форум на тема „Софтуерният пазар в България – пътят напред”. В срещата взеха участие Първан Русинов, зам. министър на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България, Георги Дамянов, директор на дирекция „Авторско право” в Министерство на културата, Михаил Златанов, продуктов мениджър „Решения за бизнес продуктивност” в Майкрософт България и Боян Бойчев, управител на БиЕмДжи. На срещата партньори и представители на медиите бяха запознати със състоянието, тенденциите и прогнозите за ИТ и софтуерния пазар в България.
Сред основните акценти в лекционната програма бяха доклада на зам. министър Русинов на тема „Ролята на държавата за развитието на ИТ бизнеса в България – 2011 и 2012 г.”, „Microsoft Office 365 – нови възможности за партньорите на Майкрософт“, представен от Михаил Златанов, както и доклада на Георги Дамянов на тема „Интелектуалната собственост в Република България – политики и инициативи”. С голям интерес бе проследена и презентацията на Боян Бойчев - „Софтуерният пазар в България – анализ на 2009 и 2010 г. Прогнози за 2011 г.”ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top