БиЕмДжи проведе партньорска среща – форум


Днес в Гранд Хотел София водещият софтуерен дистрибутор за България БиЕмДжи проведе партньорска среща – форум на тема „Софтуерният пазар в България – пътят напред”. В срещата взеха участие Първан Русинов, зам. министър на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България, Георги Дамянов, директор на дирекция „Авторско право” в Министерство на културата, Михаил Златанов, продуктов мениджър „Решения за бизнес продуктивност” в Майкрософт България и Боян Бойчев, управител на БиЕмДжи. На срещата партньори и представители на медиите бяха запознати със състоянието, тенденциите и прогнозите за ИТ и софтуерния пазар в България.
Сред основните акценти в лекционната програма бяха доклада на зам. министър Русинов на тема „Ролята на държавата за развитието на ИТ бизнеса в България – 2011 и 2012 г.”, „Microsoft Office 365 – нови възможности за партньорите на Майкрософт“, представен от Михаил Златанов, както и доклада на Георги Дамянов на тема „Интелектуалната собственост в Република България – политики и инициативи”. С голям интерес бе проследена и презентацията на Боян Бойчев - „Софтуерният пазар в България – анализ на 2009 и 2010 г. Прогнози за 2011 г.”Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top