БиЕмДжи проведе партньорска среща – форум


Днес в Гранд Хотел София водещият софтуерен дистрибутор за България БиЕмДжи проведе партньорска среща – форум на тема „Софтуерният пазар в България – пътят напред”. В срещата взеха участие Първан Русинов, зам. министър на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България, Георги Дамянов, директор на дирекция „Авторско право” в Министерство на културата, Михаил Златанов, продуктов мениджър „Решения за бизнес продуктивност” в Майкрософт България и Боян Бойчев, управител на БиЕмДжи. На срещата партньори и представители на медиите бяха запознати със състоянието, тенденциите и прогнозите за ИТ и софтуерния пазар в България.
Сред основните акценти в лекционната програма бяха доклада на зам. министър Русинов на тема „Ролята на държавата за развитието на ИТ бизнеса в България – 2011 и 2012 г.”, „Microsoft Office 365 – нови възможности за партньорите на Майкрософт“, представен от Михаил Златанов, както и доклада на Георги Дамянов на тема „Интелектуалната собственост в Република България – политики и инициативи”. С голям интерес бе проследена и презентацията на Боян Бойчев - „Софтуерният пазар в България – анализ на 2009 и 2010 г. Прогнози за 2011 г.”ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top