БИМ стартира нови електронни услуги


Българският институт по метрология стартира проект за реализиране на нови електронни услуги и подобряване на част от съществуващите. Целта на проекта е постигането на по-голяма бързина и по-висока оперативност при обслужването.
"Повишената електронизация е още една стъпка за постигане и на по-добър имидж на БИМ като модерна, съвременна и отворена администрация. Този проект е още стъпка към пълна е-администрация", сподели председателят на БИМ доц. д-р Димитър Станков по време на пресконференция за представяне на проекта.

Сред останалите участници събитието бяха Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на ОПАК, доц. д-р Димитър Станков, председател на БИМ, инж. Петя Банева, и. д. главен секретар на БИМ, инж. Валентин Старев, главен директор на главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" (ГД МИУ), д-р инж. Светла Миркова-Грозданова, ръководител проект, началник на отдел "Контролно-методически", ГД МИУ и инж. Цветомир Петков, координатор проект, старши експерт в отдел "Механични измервания", ГД НЦМ.

"Независимо от факта, че Българският институт по метрология не е конкретен бенефициент по ОПАК, изграденият до момента капацитет и успешното изпълнение на предходните проекти доказва, че екипът работи добре в посока намаляване на използвания времеви, човешки и финансов ресурс при предоставянето на услуги", коментира Моника Димитрова-Бийчър.

 
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top