БИМ стартира нови електронни услуги


Българският институт по метрология стартира проект за реализиране на нови електронни услуги и подобряване на част от съществуващите. Целта на проекта е постигането на по-голяма бързина и по-висока оперативност при обслужването.
"Повишената електронизация е още една стъпка за постигане и на по-добър имидж на БИМ като модерна, съвременна и отворена администрация. Този проект е още стъпка към пълна е-администрация", сподели председателят на БИМ доц. д-р Димитър Станков по време на пресконференция за представяне на проекта.

Сред останалите участници събитието бяха Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на ОПАК, доц. д-р Димитър Станков, председател на БИМ, инж. Петя Банева, и. д. главен секретар на БИМ, инж. Валентин Старев, главен директор на главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" (ГД МИУ), д-р инж. Светла Миркова-Грозданова, ръководител проект, началник на отдел "Контролно-методически", ГД МИУ и инж. Цветомир Петков, координатор проект, старши експерт в отдел "Механични измервания", ГД НЦМ.

"Независимо от факта, че Българският институт по метрология не е конкретен бенефициент по ОПАК, изграденият до момента капацитет и успешното изпълнение на предходните проекти доказва, че екипът работи добре в посока намаляване на използвания времеви, човешки и финансов ресурс при предоставянето на услуги", коментира Моника Димитрова-Бийчър.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top