БИМ стартира нови електронни услуги


Българският институт по метрология стартира проект за реализиране на нови електронни услуги и подобряване на част от съществуващите. Целта на проекта е постигането на по-голяма бързина и по-висока оперативност при обслужването.
"Повишената електронизация е още една стъпка за постигане и на по-добър имидж на БИМ като модерна, съвременна и отворена администрация. Този проект е още стъпка към пълна е-администрация", сподели председателят на БИМ доц. д-р Димитър Станков по време на пресконференция за представяне на проекта.

Сред останалите участници събитието бяха Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на ОПАК, доц. д-р Димитър Станков, председател на БИМ, инж. Петя Банева, и. д. главен секретар на БИМ, инж. Валентин Старев, главен директор на главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" (ГД МИУ), д-р инж. Светла Миркова-Грозданова, ръководител проект, началник на отдел "Контролно-методически", ГД МИУ и инж. Цветомир Петков, координатор проект, старши експерт в отдел "Механични измервания", ГД НЦМ.

"Независимо от факта, че Българският институт по метрология не е конкретен бенефициент по ОПАК, изграденият до момента капацитет и успешното изпълнение на предходните проекти доказва, че екипът работи добре в посока намаляване на използвания времеви, човешки и финансов ресурс при предоставянето на услуги", коментира Моника Димитрова-Бийчър.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top