БИМ стартира нови електронни услуги


Българският институт по метрология стартира проект за реализиране на нови електронни услуги и подобряване на част от съществуващите. Целта на проекта е постигането на по-голяма бързина и по-висока оперативност при обслужването.
"Повишената електронизация е още една стъпка за постигане и на по-добър имидж на БИМ като модерна, съвременна и отворена администрация. Този проект е още стъпка към пълна е-администрация", сподели председателят на БИМ доц. д-р Димитър Станков по време на пресконференция за представяне на проекта.

Сред останалите участници събитието бяха Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на ОПАК, доц. д-р Димитър Станков, председател на БИМ, инж. Петя Банева, и. д. главен секретар на БИМ, инж. Валентин Старев, главен директор на главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" (ГД МИУ), д-р инж. Светла Миркова-Грозданова, ръководител проект, началник на отдел "Контролно-методически", ГД МИУ и инж. Цветомир Петков, координатор проект, старши експерт в отдел "Механични измервания", ГД НЦМ.

"Независимо от факта, че Българският институт по метрология не е конкретен бенефициент по ОПАК, изграденият до момента капацитет и успешното изпълнение на предходните проекти доказва, че екипът работи добре в посока намаляване на използвания времеви, човешки и финансов ресурс при предоставянето на услуги", коментира Моника Димитрова-Бийчър.

 


ВОДЕЩИ СТАТИИ
Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Изборът между софтстартер и честотен регулатор зависи от режима на приложение, от изискванията към системата и от разходите – както за покупка и внедряване, така и по време на целия ... още
Решения за машинно зрение в ХВП

Решения за машинно зрение в ХВП

Решенията за машинно зрение изпълняват ключова функция при изпълнението на регулаторните изисквания в предприятията от хранително-вкусовата индустрия. Системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват цялостно оптимизиране на производствените приложения ... още
Съвременни индуктивни компоненти

Съвременни индуктивни компоненти

Макар че бобините са сред първите създадени електронни елементи, те продължават да се използват масово и днес. Нещо повече, благодарение на развитието на технологиите през последното десетилетие, те вече са част от устройства с малки размери и дори ... още
Industry 4.0 при заваръчните технологии

Industry 4.0 при заваръчните технологии

Цифровизацията на индустрията неминуемо оказва влияние и върху заваръчните методи и оборудване. Адаптирането на процеса за приложения в умни фабрики включва дигитализиране на параметрите на заваряване, интегриране на микропроцесорни управления в заваръчните апарати ... още
Калибриране на роботи за МСП

Калибриране на роботи за МСП

За да запазят високата си ефективност, прецизност и гъвкавост по време на целия си експлоатационен цикъл и да оправдаят необходимите капиталовложения в закупуването и внедряването им в МСП, роботите е необходимо да бъдат периодично калибрирани ... още
Осветители за машини

Осветители за машини

В много предприятия битува представата, че машинните осветители като базов компонент на машинното оборудване запазват първоначалната си ефективност непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация. Това обаче невинаги е така. ... още
Покрития за подземни водопроводи

Покрития за подземни водопроводи

Някои от важните свойства, които обуславят способността на покритието да ограничава корозията, са пропускливостта по отношение на водата и кислорода, омокрянето, адхезията, кохезията, катодното разграждане и съвместимостта на катодната защита ... още

Top