РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Биотехлаб, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ БиотехлабBiotechclean (лого) е новото име на Biotechlab (лого) за всичко, касаещо контролирани параметри на работната среда и чисти стаи.

Обособена едва в началото на годината като специализирано звено към Биотехлаб ООД и тясно фокусиранa върху чистите стаи, фирма Биотехклийн вече спечели доверието на клиенти като Рамкофарм, Балканфарма - Разград, Чайкафарма - Варна, Джи И Фармасютикълс и др.Други рекламни публикации на Биотехлаб

Top