BIPV - най-бързо развиващият се сегмент във фотоволтаичната индустрия


В периода до 2017 г. пазарът на интегрирани в сградите  фотоволтаици (BIPV) се очаква да добави 4,6 GW нови мощности, което го поставя сред най-бързо развиващите сегменти във фотоволтаичната индустрия.

В последния си доклад за BIPV анализаторската фирма Pike Research твърди, че на фона на предизвикателствата пред строителната индустрия и намалените соларни субсидии BIPV и BAPV (изграждане на прикачени фотоволтаици) представляват нови начини за генериране на приходи и за двете индустрии.

„Соларните доставчици започнаха да си партнират със строителните фирми, както и с дизайнери и архитекти. По този начин те добиват достъп до напълно нови пазари. Строителните компании също започнаха да се възползват от това и да виждат нови възможности в изграждането на зелени сгради и в модернизацията на съществуващите домове и търговски постройки“, твърдят авторите на доклада.

BIPV ще се превърне в най-бързо развиващият се сегмент за фотоволтаичната индустрия, според Pike Research. В момента, Западна Европа представляват най-големият пазар за BIPV системи. Въпреки това Източна Европа, Азиатско-тихоокеанския регион, по-специално Австралия, Китай, Индия, Япония, Малайзия и Тайланд, а също и Латинска Америка и Южна Африка, са идентифицирани от компанията като „забележителни нови пазари“. САЩ също ще обръща повече внимание на тази млада индустрия, допълват анализаторите.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top