БР Техника организира Академия по хидравлика 2011


Фирма Бюро за Развитие Техника, търговски партньор на Bosch Rexroth у нас, организира Академия по хидравлика 2011. „В програмата са включени курсове на тема „Основи на хидравликата”, „Пропорционална техника”, „Правилна експлоатация и поддръжка на хидравличните системи” и специализирани курсове с теми, предложени от участниците. Обученията се провеждат в офиса на БР Техника в София и на място при клиента, при повече от трима участници. Учебните програми са разработени от водещи преподаватели на ТУ София, катедра Хидравлика, като са използвани материали от оригинални програми на Бош Рексрот”, заявиха организаторите.
„Курсовете са насочени към специалисти по поддръжката, главни механици, конструктори и сервизни специалисти. Усвоените знания ще им дадат възможност да се възползват от пълния потенциал на машините си, да подобрят производствените процедури и по-бързо да откриват причините за неизправности в оборудването. Специалисти от Стомана Индъстри, София мед, Кока-Кола и др. вече взеха участие в двудневния курс „Основи на хидравликата”. Интересът от страна на клиентите е голям”, допълниха от БР Техника.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top