БР Техника организира демонстрация на индустриални инструменти BOSCH


На 20 ноември т. г. Бюро за Развитие Техника организира демонстрация на професионални и индустриални инструменти с марката BOSCH, съобщиха за Инженеринг ревю от компанията. Събитието се проведе в магазина на фирмата на бул. Кукленско шосе 57 в гр. Пловдив.
"Представихме специалната серия инструменти на BOSCH, предназначена за индустриално приложение, която е новост за българския пазар. На демонстрацията присъстващите имаха възможност да се убедят във възможностите на високочестотните и пневматични машини, създадени да работят при високи натоварвания и непрекъснат цикъл. Специално внимание бе отделено на новите машини за обработка на тръби", допълниха от БР Техника.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top