БСК и АEE ще работят заедно за по-висока енергийна ефективност в индустрията


Наскоро председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев и изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) инж. Кольо Колев подписаха споразумение, според което двете страни ще обединят усилия за подобряване на енергийната ефективност в индустрията. „Енергийната ефективност е в основата на успеха на българската икономика. А тя от своя страна се характеризира с висок енергиен интензитет, който е значително по-висок от интензитета на всички страни в ЕС. Затова двете страни набелязахме конкретни стъпки за това как да вървим напред." Това заяви преди подписването на документа председателят на БСК Божидар Данев. Той допълни, че към момента е извършено енергийно обследване на 74 предприятия в страната в съответствие с разписаното в Закона за енергийната ефективност. Според г-н Данев България има огромен потенциал за промяна на структурата на икономиката и производството чрез подобряване на енергийния мениджмънт на предприятията. „У нас малко се знае за това, че компаниите, които направят производството си по-енергоспестяващо, освобождават квоти от вредни емисии, които държавата може да продава", допълни председателят на БСК.
От своя страна изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) инж.Кольо Колев подчерта, че договореното днес е в синхрон с общата националната политика по енергийна ефективност до 2020 г. „Убеден съм, че с това споразумение ние ще активизираме членовете на БСК да работят за по-ниска енергийна интензивност в индустрията и да повишават ефективността си, за да се постигне устойчив икономически ръст в цялата българска икономика", допълни Колев. Според него на 300 български предприятия ще бъде извършен енергиен одит, а агенцията ще подкрепя бизнеса при определянето на мерките и осигуряването на средства от оперативните програми за изпълнението им. Повече от 126 милиона евро финансиране е осигурено по различните програми за бизнеса, за да намали енергията, която ползва в производството. Според изчисленията на БСК около три години са нужни на едно предприятие, за да си върне вложените в мерки за енергийна ефективност инвестиции.
АЕЕ и БСК се договориха да създадат обща работна група, която да предприеме практически действия и да определи конкретните стъпки на партньорската инициатива. БСК и агенцията ще обучават енергийните мениджъри в производствата, както и ще помогнат на определените за проверка предприятия да изпълнят минималните изисквания и да постигнат определените за тях индивидуални цели до 2016 година за по-малко енергия в производството. Представители на БСК ще участват в регионалните съвети по енергийна ефективност, а експерти на агенцията ще обучават членове на браншовите организация. Двете страни ще популяризират добрите практики сред компаниите, членове на БСК чрез консултантските центрове на БСК в шестте района за планиране.ИНДУСТРИЯТА ГОВОРИВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

При вторичното и третично опаковане на консерви, кенове и бутилки се използват широк набор от материали, както и богата гама специализирани машини и оборудване… ... още
Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Постигането на равномерен срез е свързано с осигуряване на съвместимост на параметрите на лъча и динамиката на газа, което гарантира, че точното количество стопен метал ще напусне среза в точното време и по правилния начин… ... още
Вентилационни решения при заваряване

Вентилационни решения при заваряване

Оборудването за вентилация на въздуха създава подходящ въздушен поток, който ефективно улавя и филтрира отделените при заваряване частици, опасни за здравето на работниците ... още

Top