БСК и АEE ще работят заедно за по-висока енергийна ефективност в индустрията


Наскоро председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев и изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) инж. Кольо Колев подписаха споразумение, според което двете страни ще обединят усилия за подобряване на енергийната ефективност в индустрията. „Енергийната ефективност е в основата на успеха на българската икономика. А тя от своя страна се характеризира с висок енергиен интензитет, който е значително по-висок от интензитета на всички страни в ЕС. Затова двете страни набелязахме конкретни стъпки за това как да вървим напред." Това заяви преди подписването на документа председателят на БСК Божидар Данев. Той допълни, че към момента е извършено енергийно обследване на 74 предприятия в страната в съответствие с разписаното в Закона за енергийната ефективност. Според г-н Данев България има огромен потенциал за промяна на структурата на икономиката и производството чрез подобряване на енергийния мениджмънт на предприятията. „У нас малко се знае за това, че компаниите, които направят производството си по-енергоспестяващо, освобождават квоти от вредни емисии, които държавата може да продава", допълни председателят на БСК.
От своя страна изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) инж.Кольо Колев подчерта, че договореното днес е в синхрон с общата националната политика по енергийна ефективност до 2020 г. „Убеден съм, че с това споразумение ние ще активизираме членовете на БСК да работят за по-ниска енергийна интензивност в индустрията и да повишават ефективността си, за да се постигне устойчив икономически ръст в цялата българска икономика", допълни Колев. Според него на 300 български предприятия ще бъде извършен енергиен одит, а агенцията ще подкрепя бизнеса при определянето на мерките и осигуряването на средства от оперативните програми за изпълнението им. Повече от 126 милиона евро финансиране е осигурено по различните програми за бизнеса, за да намали енергията, която ползва в производството. Според изчисленията на БСК около три години са нужни на едно предприятие, за да си върне вложените в мерки за енергийна ефективност инвестиции.
АЕЕ и БСК се договориха да създадат обща работна група, която да предприеме практически действия и да определи конкретните стъпки на партньорската инициатива. БСК и агенцията ще обучават енергийните мениджъри в производствата, както и ще помогнат на определените за проверка предприятия да изпълнят минималните изисквания и да постигнат определените за тях индивидуални цели до 2016 година за по-малко енергия в производството. Представители на БСК ще участват в регионалните съвети по енергийна ефективност, а експерти на агенцията ще обучават членове на браншовите организация. Двете страни ще популяризират добрите практики сред компаниите, членове на БСК чрез консултантските центрове на БСК в шестте района за планиране.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top