БСК и АEE ще работят заедно за по-висока енергийна ефективност в индустрията


Наскоро председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев и изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) инж. Кольо Колев подписаха споразумение, според което двете страни ще обединят усилия за подобряване на енергийната ефективност в индустрията. „Енергийната ефективност е в основата на успеха на българската икономика. А тя от своя страна се характеризира с висок енергиен интензитет, който е значително по-висок от интензитета на всички страни в ЕС. Затова двете страни набелязахме конкретни стъпки за това как да вървим напред." Това заяви преди подписването на документа председателят на БСК Божидар Данев. Той допълни, че към момента е извършено енергийно обследване на 74 предприятия в страната в съответствие с разписаното в Закона за енергийната ефективност. Според г-н Данев България има огромен потенциал за промяна на структурата на икономиката и производството чрез подобряване на енергийния мениджмънт на предприятията. „У нас малко се знае за това, че компаниите, които направят производството си по-енергоспестяващо, освобождават квоти от вредни емисии, които държавата може да продава", допълни председателят на БСК.
От своя страна изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) инж.Кольо Колев подчерта, че договореното днес е в синхрон с общата националната политика по енергийна ефективност до 2020 г. „Убеден съм, че с това споразумение ние ще активизираме членовете на БСК да работят за по-ниска енергийна интензивност в индустрията и да повишават ефективността си, за да се постигне устойчив икономически ръст в цялата българска икономика", допълни Колев. Според него на 300 български предприятия ще бъде извършен енергиен одит, а агенцията ще подкрепя бизнеса при определянето на мерките и осигуряването на средства от оперативните програми за изпълнението им. Повече от 126 милиона евро финансиране е осигурено по различните програми за бизнеса, за да намали енергията, която ползва в производството. Според изчисленията на БСК около три години са нужни на едно предприятие, за да си върне вложените в мерки за енергийна ефективност инвестиции.
АЕЕ и БСК се договориха да създадат обща работна група, която да предприеме практически действия и да определи конкретните стъпки на партньорската инициатива. БСК и агенцията ще обучават енергийните мениджъри в производствата, както и ще помогнат на определените за проверка предприятия да изпълнят минималните изисквания и да постигнат определените за тях индивидуални цели до 2016 година за по-малко енергия в производството. Представители на БСК ще участват в регионалните съвети по енергийна ефективност, а експерти на агенцията ще обучават членове на браншовите организация. Двете страни ще популяризират добрите практики сред компаниите, членове на БСК чрез консултантските центрове на БСК в шестте района за планиране.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Изборът между софтстартер и честотен регулатор зависи от режима на приложение, от изискванията към системата и от разходите – както за покупка и внедряване, така и по време на целия ... още
Решения за машинно зрение в ХВП

Решения за машинно зрение в ХВП

Решенията за машинно зрение изпълняват ключова функция при изпълнението на регулаторните изисквания в предприятията от хранително-вкусовата индустрия. Системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват цялостно оптимизиране на производствените приложения ... още
Съвременни индуктивни компоненти

Съвременни индуктивни компоненти

Макар че бобините са сред първите създадени електронни елементи, те продължават да се използват масово и днес. Нещо повече, благодарение на развитието на технологиите през последното десетилетие, те вече са част от устройства с малки размери и дори ... още
Industry 4.0 при заваръчните технологии

Industry 4.0 при заваръчните технологии

Цифровизацията на индустрията неминуемо оказва влияние и върху заваръчните методи и оборудване. Адаптирането на процеса за приложения в умни фабрики включва дигитализиране на параметрите на заваряване, интегриране на микропроцесорни управления в заваръчните апарати ... още
Калибриране на роботи за МСП

Калибриране на роботи за МСП

За да запазят високата си ефективност, прецизност и гъвкавост по време на целия си експлоатационен цикъл и да оправдаят необходимите капиталовложения в закупуването и внедряването им в МСП, роботите е необходимо да бъдат периодично калибрирани ... още
Осветители за машини

Осветители за машини

В много предприятия битува представата, че машинните осветители като базов компонент на машинното оборудване запазват първоначалната си ефективност непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация. Това обаче невинаги е така. ... още
Покрития за подземни водопроводи

Покрития за подземни водопроводи

Някои от важните свойства, които обуславят способността на покритието да ограничава корозията, са пропускливостта по отношение на водата и кислорода, омокрянето, адхезията, кохезията, катодното разграждане и съвместимостта на катодната защита ... още

Top