БСК и АEE ще работят заедно за по-висока енергийна ефективност в индустрията


Наскоро председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев и изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) инж. Кольо Колев подписаха споразумение, според което двете страни ще обединят усилия за подобряване на енергийната ефективност в индустрията. „Енергийната ефективност е в основата на успеха на българската икономика. А тя от своя страна се характеризира с висок енергиен интензитет, който е значително по-висок от интензитета на всички страни в ЕС. Затова двете страни набелязахме конкретни стъпки за това как да вървим напред." Това заяви преди подписването на документа председателят на БСК Божидар Данев. Той допълни, че към момента е извършено енергийно обследване на 74 предприятия в страната в съответствие с разписаното в Закона за енергийната ефективност. Според г-н Данев България има огромен потенциал за промяна на структурата на икономиката и производството чрез подобряване на енергийния мениджмънт на предприятията. „У нас малко се знае за това, че компаниите, които направят производството си по-енергоспестяващо, освобождават квоти от вредни емисии, които държавата може да продава", допълни председателят на БСК.
От своя страна изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) инж.Кольо Колев подчерта, че договореното днес е в синхрон с общата националната политика по енергийна ефективност до 2020 г. „Убеден съм, че с това споразумение ние ще активизираме членовете на БСК да работят за по-ниска енергийна интензивност в индустрията и да повишават ефективността си, за да се постигне устойчив икономически ръст в цялата българска икономика", допълни Колев. Според него на 300 български предприятия ще бъде извършен енергиен одит, а агенцията ще подкрепя бизнеса при определянето на мерките и осигуряването на средства от оперативните програми за изпълнението им. Повече от 126 милиона евро финансиране е осигурено по различните програми за бизнеса, за да намали енергията, която ползва в производството. Според изчисленията на БСК около три години са нужни на едно предприятие, за да си върне вложените в мерки за енергийна ефективност инвестиции.
АЕЕ и БСК се договориха да създадат обща работна група, която да предприеме практически действия и да определи конкретните стъпки на партньорската инициатива. БСК и агенцията ще обучават енергийните мениджъри в производствата, както и ще помогнат на определените за проверка предприятия да изпълнят минималните изисквания и да постигнат определените за тях индивидуални цели до 2016 година за по-малко енергия в производството. Представители на БСК ще участват в регионалните съвети по енергийна ефективност, а експерти на агенцията ще обучават членове на браншовите организация. Двете страни ще популяризират добрите практики сред компаниите, членове на БСК чрез консултантските центрове на БСК в шестте района за планиране.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top