Булмакметал представи системи за управление на Okuma


На 14 юли т.г. официалният представител на Okuma у нас фирма Булмакметал организира технически семинар на тема „Система за управление Okuma OSP – специални функции и програмиране”. Събитието бе открито от Олимпия Стоянова, управител на Булмакметал, която приветства присъстващите специалисти с добре дошли и представи гост - лекторите на семинара – Янис Скопелетис и Юрген Клезер от Okuma Europe. Участниците в семинара имаха възможност да се запознаят с последните технологични иновации на японската компания, приложени в металорежещите машини. Представени бяха възможностите и спецификите при програмирането на системите за управление на CNC металорежещи машини OSP-L стругова версия и OSP-M фрезова версия. Във втората част на семинара г-н Клезер разясни концепциите TFC (Thermo Friendly Concept), CAS (Collision Avoidance System) и M-Navi (Machining Navigation) и демонстрира възможностите на някои от програмите на OSP симулатор.
От Булмакметал отправиха покана към читателите на сп. Инженеринг ревю, които желаят да получат повече информация за системите на Okuma, да посетят новият им офис на ул. Николай Хайтов в столицата.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top