Булмакметал разширява предлаганата продуктова гама


Отскоро Булмакметал предлага на българския пазар менгемета, производство на германската фирма ALLMATIC - Jakob Spannsysteme, съобщиха от офиса на компанията. „Доставчиците на CNC машини непрекъснато се стремят да повишават тяхната производителност, чрез увеличаване на скоростта на рязане и позициониране, по-бързи ускорения и по-високи обороти на шпиндела. Но дори и най-добрите машини се нуждаят от оптимални затягащи устройства, за да се постигне тази висока производителност. Ако при установяването на заготовката машината задълго е в престой, то спечелените в процеса на рязане секунди се губят”, заявиха от Булмакметал.
„ALLMATIC непрекъснато следи пазара и иновациите в машините, за да бъде в състояние да предложи най-практичните решения на своите клиенти. Благодарение на прецизните си продукти и високия стандарт за качество, немската компания се причислява към водещите световни производители на затегателни устройства”, допълниха от компанията-вносител.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top